"Tidpunkten har varit lite felaktig"

Blev det bra eller inte med den nya stadsfesten Hx. I Rådhuset är i alla fall Peter Danielsson och Mikael Skoog överens om att den behöver analyseras.
1 september 2014 kl. 20:00