Påsklekar på Fredriksdal

Barn utklädda till påskfigurer intog på skärtorsdagen Fredriksdal för att leka igång påsken.
17 april 2014 kl. 14:20