Elever jagar framtiden

Gymnasieelevernas kamp i Framtidsjakten syftar till att de ska lära sig om ett hållbart sätt att leva.
1 oktober 2014 kl. 15:50