Logotyp Privatannonser

Länkar till annonsering, prenumeration och medlemskapAnnonser

Visar annons 1-20 av 9134

I dagens nummer av...
Halla 14
1126 HE A1
Åsa 
Helen
042-400 44 64
Drottninggatan 62
Helsingborg
www.vidavarldensv
accin.se
Resa, arbeta,
 studera eller 
backpacka 
i Vida Vär
lden...
 Vaccinera dig hos oss!!
 
Vi har Drop In och tidsbokning.
 
10% studentra
batt.
Vi har årets 
influensavaccin.
00404792
Karin Thornb
erg har haft mång
a roller i kamp
en mot cancer
. Till sommar
en väntar en 120 mil lång utmaning
 
på cykel tillsammans me
d välgörenhetspr
ojektet Team R
ynkeby. Sidan 4
Li
vet
s r
es
a t
ar
 
henne ut p
å en ny
FO
TO: LINN DUP
ONT
Porträ
ttet
Läs Christoffer
 
Anderssons
 
avske
dsord
”Mina 16 säsong
er i HIF är 
över, men jag hoppas det
 
blir starten på nå
got nytt.”
 
Sidan 42
Sport
Jul, jul,
 
fullspä
ckad 
nöjesjul
Kalendern är f
ylld till brädden a
v show
er, konserter o
ch marknader
. Hallå hjälp
er dig att prick
a in rätt.      
 
Sidorna 34–35
Nöje
Nummer 53 • v
ecka 48 
onsdag 26 no
v-2 dec 2014
Nu åker tomt
ar 
och stj
ärnor fr
am
Julpynt på olik
a sätt. Birgitt
e Nielsen går
 all in medan Jo
sefine Linder
oth gillar 
det mer minimalistisk
a. Läs mer på
 sidorna 8 – 9
.
....Hallå Helsingborg kan 
du bland annat läsa om Karin 
Thornberg som i sommar cyklar 
till Paris för att samla in pengar 
till cancerfonden.
Nu är det dags att julpynta. 
Kolla in veckans temasidor där 
Birgitte Nielsen och Josefine 
Linderoth visar upp sina olika 
julpyntar-traditioner.
Hallå kommer i din brevlåda i dag 
Du kan också läsa Hallå på: 
www.hallahelsingborg.se

Tipsa Skriv ut


Copyright och information