Dödsannonser

Dödsannonser som publicerats i Helsingborgs Dagblad, Nordvästra Skånes Tidningar och Landskrona Posten sedan 9 mars 2012.

2014-10-31 Vår kära
Inger "Ia"
Berggren
* 22 maj 1955
har stilla insomnat
Helsingborg 
4 oktober 2014
Kent
Mattias och Terese
Emil och Kimberly
Barnbarn
Tommy
Mor och Far
Fredrik
Övrig släkt och vänner
För tidigt för oss 
men det var Guds vilja
Begravningsgudstjänsten
har ägt rum.
2014-10-31 Min älskade Maka
Vår kära Mor
Mormor och Farmor
Elsie Frisk
* 17 juni 1929
har stilla somnat in
Råå 10 oktober 2014
Fredrik
Peter, Anders,
Mats, Maria
med familjer
Tack, Maka och Mor,
för allt Du varit
Tack för den glädje
i hemmet Du var
Tack för de lyckliga
åren som farit
Tack för de minnen,
Du lämnat kvar
Begravningsgudstjänsten
har ägt rum.
2014-10-31 Vår kära
Astrid Nilsson
* 12 mars 1911
i Örnsköldsvik
†
 26 oktober 2014
i Helsingborg
Lasse och Inger
Mona och Arne
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Barnbarnsbarnbarn
Släkt och vänner
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Helsingborgs
Krematorium onsdagen
den 12 november 
kl. 14.30. Efter akten
inbjudes till minnesstund.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till
Mellqvist Begravningsbyrå
tel. 042-217462 senast 
den 7 november. 
Ett varmt tack till
Jordbodalens Vårdboende
avdelning Almen för
kärleksfull omsorg.
2014-10-31 Vår älskade Pappa 
Svärfar och Morfar
Kjell Thorén
* 21 februari 1932
har idag lämnat oss
sörjd och saknad
Helsingborg 
21 oktober 2014
Maria
Johanna
Cecilia och Thomas
Johan, Malin, Emma
Ola
Anna och Todd
Erik, Nils
Släkt och vänner
Pluto4ever
Älskad - Saknad
Tack för all kärlek
Begravningsakten äger rum
i stillhet. Istället för
blommor tänk gärna på
Hjärnfonden telefon 
020-523 523.
2014-10-31 Vår käre
Carl Wilhelm
Nordgren
* 9 juli 1929
har lämnat oss
 i stor sorg och saknad.
Nosaby 
den 29 oktober 2014
INGRID
Barn
Barnbarn
Släkt och vänner
I sorgen finns glädjen
för allt som Du gav
Av kärlek och omsorg
till dem Du höll av
Redo att hjälpa
glad i Ditt sinne
är Du oss alla
i käraste minne
Begravningen äger rum i
kretsen av de närmaste.
2014-10-31 Vår kära
Tora
Dahlqvist
* 21 mars 1919
har idag stilla insomnat
Helsingborg 
23 oktober 2014
Syster
Syskonbarn med familj
Många vänner
Tack för rosorna vid vägen,
tack för törnet i bland dem,
tack för resta himlastegen,
tack för evigt tryggat hem.
Begravningsgudstjänsten
äger rum i
Adolfsbergskyrkan
måndagen den 17
november kl. 13.00.
Efter akten inbjudes till
Församlingshemmet.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till 
J. Olssons Begravningsbyrå
tel. 042-210596 senast 
den 12 november.
Ett varmt tack till
personalen på
Ragnvallagården avd C1
för god omvårdnad.
2014-10-31 Min älskade Make
Vår käre
Pappa och Farfar
Herbert 
"Hebbe"
Ljungbäck
* 4 mars 1929
har lämnat oss, 
släkt och vänner 
i sorg och saknad.
Munka Ljungby 
den 22 oktober 2014
Ragnhild
Pelle
Karolina
Pia
Annette
Vi hann ej säga Dig farväl
ty döden kom så fort.
Men nu vi säga Dig 
vårt tack
vid evighetens port.
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Munka Ljung-
by kyrka fredagen den 14
november kl. 11.00.
Efter akten skiljs vi åt.
2014-10-30 Vår käre
Nils-Ove
Lindman
* 18 mars 1957
har idag oväntat lämnat 
oss i sorg och saknad
Skånes Fagerhult
den 22 oktober 2014
STEPHANIE
Syskon med familjer
Övrig släkt och vänner
Kom till oss ty denna jorden
den är icke riket ditt.
Begravningsgudstjänsten
äger rum i
Skånes Fagerhults kyrka
fredagen den 7 november
klockan 10.30.
Akten avslutas i kyrkan.
2014-10-30 Vår älskade
Stig-Bertil Nilsson
* Råå 29 september 1932
har efter en kort tids sjukdom stilla insomnat, 
sörjd och saknad av oss alla.
Helsingborg 
22 oktober 2014
Anna-Gretha
Stefan och Sanne
Hugo, Fabian
Ola och Anette
Johan, Maria
Ninnie, Ebba
Emelie, Rasmus
Släkt och vänner
Käcke gosse röd om kind och med muskler spända
grip din rorkult, fatta skotet klart att vända.
Efter stormnatt upp på havet det åter mojnat har
Det över djupa mörka vatten och dolda faror bar
Du kämpade ändå, käcka gosse ifrån Råå
Nu mot hamn och hem du åter kursen sätter
Där hemma väntar mor med nystekta röspätter
När du gammal blivit å vitt skepparskägg syns bära
skall du nu som då den seden hålla uti ära,
att hjärtat det är gott ändå, käcka gosse ifrån Råå
Begravningen äger rum i Råå kapell torsdagen den 
6 november kl. 13.00. 
Efter akten inbjudes till minnesstund på Råå Wärdshus. 
Anmälan till Slottshöjdens Begr.byrå tel. 042-138499
senast den 5 november.
Istället för blommor tänk på Cancerfonden 
tel. 020-59 59 59.
2014-10-30 Världens bästa Mamma
Farmor, Mormor
Syster och Vän
Solveig
Berggård
* 9 februari 1956
har idag lämnat oss
alldeles för tidigt
Höganäs 
den 22 oktober 2014
Karl, Lisa, Ida
med familjer
Kilda
Syskon
Övrig släkt och vänner
Den dagen jag går för
att ej vända åter
Jag vill att ni minns mig
precis som jag var
Mina älskade kära 
jag vill att Ni vaknar
och lever de dagar
den tid ni har kvar
Begravningsakten äger rum
inom familjen
2014-10-30 Min älskade Make
Vår käre Far, Svärfar
och Morfar
Poul Erik
Poulsen
* 16 juni 1936
har stilla insomnat
sörjd och saknad
Landskrona 
den 25 oktober 2014
Inger
Annika och Bernt
Amanda, Hanna, Elias
Mette och Anders
Max, Tim
Övrig släkt och vänner
Tack för allt 
Du oss har skänkt
För oss Du strävat,
på oss Du tänkt
Ditt goda hjärta,
Ditt ljusa sinne
Hos oss skall leva
i tacksamt minne
Minnesstunden äger rum
inom familjen.
Tänk gärna på Demens-
fonden Pg. 900858-2.
Varmt tack till personalen
på Skiftesvägen 2 B 
avd. Blå för god och
kärleksfull omvårdnad.
2014-10-30 Vår älskade
Annika
Lood
* 11 februari 1961
har lämnat oss i stor 
sorg och saknad.
A Klippan
26 oktober 2014
Anders, Madelene
Mamma
Lars och Maria
Stefan och Kristina
China och Bernd
Susanne och Bosse
Syskonbarn
Släkt och vänner
Tack för vad Du givit
Tack för vad Du var
Tack för ljusa minnen
som Du lämnat kvar.
Begravningsguds-
tjänsten äger rum i
Norra Åkarps kyrka
fredagen den 
7 november kl. 13.30.
Efter gravsättningen
skiljs vi åt. Tänk
gärna på Cancer-
fonden tel. 
020-595959.
2014-10-30 Min älskade Make
Våran Pappa
Bertil Leo
* 21 mars 1924
har lämnat oss
Ängelholm
den 24 oktober 2014
Ingrid
Christine och Ingemar
Johanna, Louisa
Marie och Morgan
Marcus, Elinore
Släkt och vänner
Tack för vad du givit
Tack för vad du var
Tack för ljusa minnen
som du lämnat kvar.
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Heliga korsets
kapell fredagen den
7 november kl.13.30.
Efter akten inbjudes till
minnesstund i
Rebbelberga
Församlingshem.
Anmälan om deltagande
till Fondkistan
tel.0431-41 12 10
senast 5/11 kl.12.00.
2014-10-30 Vår älskade
Erik Persson
"Filborna Kirre"
* 4 maj 1924
har idag stilla insomnat
Råå 
den 25 oktober 2014
Karin
Birgitta och Flemming
Lennart och Marie
Bosse
Gunilla
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Syskon, släkt och vänner
Älskade Pappa, Make 
och Vän
Vi står här med gråt 
och med saknad
Spill inga tårar,
sa Du, när jag dör
Det är inget att gråta för
I minnet lever jag ju kvar
Ingen kan dö som levat har
Tänk er, som om jag tog
en promenad
Vi ses igen, inte nu,
men om ett tag
Begravningen äger rum i
Allhelgonakyrkan fredagen
den 7 november kl.10.30.
Efter akten inbjudes till
Församlingshemmet.
Anmälan till Bröderna
Perssons Begravningsbyrå
tel. 0418-446550 eller
info@perssonsbegr.se
senast den 5 november.
Varmt tack till personalen
på Åbrädden för god 
och kärleksfull vård.
2014-10-30 Vår älskade
Per Frohlund
* 20 augusti 1934
har lämnat oss, 
släkt och vänner
i stor sorg och saknad
Rydebäck 
18 oktober 2014
ANNE
Hans och Anna
Emma, Malin
Karin
Johan
Det är något bortom bergen
bortom blommorna 
och sången.
Det är något bakom
stjärnor,
bakom heta hjärtat mitt
Dan Andersson
Begravningsceremonin
äger rum i Råå kapell
tisdagen den 11 november
kl. 13.00. 
Efter akten skiljs vi åt.
Tänk gärna på 
Läkare utan gränser.
2014-10-30 Vår käre
Kjell Lövkvist
* 27 januari 1941
har idag stilla insomnat
Åstorp
den 3 oktober 2014
Tomas med familj
Släkt och vänner
Vila i frid
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Västra Broby
kyrka fredagen den
7 november kl. 10.30.
Efter akten skiljs vi åt.
2014-10-30 Vår käre
Karl-Gösta
Nilsson
* 25 oktober 1918
har stilla insomnat
Åstorp
15 oktober 2014
Rolf och Maj-Britt
Anette, Magnus 
med familjer
Släkt och vänner
En levnadsdag 
har flyktat bort.
Ett strävsamt liv 
har fått vila.
Fast långt det var, 
ändå för kort.
Hur skyndsamt åren ila.
Du dagen slutat, 
det är kväll.
Farväl och tack, vårt sista.
Du levat nöjd, nu vila säll.
Nu slocknat livets gnista.
Begravningsgudstjänsten
har ägt rum.
Ett varmt tack 
till Hemsjukvården och 
Hemtjänsten i Åstorp för 
ett fint omhändertagande.
2014-10-30 En sista hälsning till vår 
vän och medarbetare
Pawel 
Parkitny
*11 maj 1958
Torekov 
13 oktober 2014
 
För alltid i våra minnen
Lotta och Pelle 
Erik
2014-10-29 Min käre Pappa
Min käre Svärfar
Vår älskade Farfar 
och Gammelfarfar
Carl-Johan 
"Calle"
Franck
* 21 februari 1922
har idag stilla insomnat
och lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Helsingborg 
21 oktober 2014
Tommy o Ingegärd
Victoria o Johan
Julia, Amanda
Marie-Louise o Magnus
Wilma, Edwin
Släkt och vänner
Vi binder en krans 
av minnen
de vackraste och finaste 
vi har
Vi vet att de aldrig 
skall vissna
hos oss är Du alltid kvar
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Raus kyrka
fredagen den 7 november
kl. 13.00. 
Efter akten skiljs vi åt. 
Tänk på Hjärt- och Lung-
fonden tel. 0200-882400.
Varmt tack till personalen
på Lussebäcksgården och
avd 45 Hbg lasarett.
2014-10-29 Vår älskade 
Jutta 
von Friesen 
f. Jensen 
* 2 maj 1917  
har idag stilla insomnat 
Råå 20 oktober 2014 
Barnen 
Barnbarnen 
Barnbarnsbarn 
Släkt och vänner 
 
Livet var min trädgård 
fri att växa som den ville 
 
Hösten kom och det 
som levde gick till vila 
 
Gömt i jorden väntar 
allt som solen väcker åter 
 
Rödhaken gnistar: 
Vi är alltid tillsammans 
 
 
Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Raus kyrka 
lördagen den  
15 november kl 10.30. 
Efter akten inbjudes till 
minnesstund på  
Råå Wärdshus kl 12.30. 
Svar om deltagande senast 
den 11 november till 
Fonus begravningsbyrå 
042-13 93 70. 
Istället för blommor  
tänk gärna på  
Läkare utan gränser  
PG 90 06 03-2

Huvudnyheter