Dödsannonser

Dödsannonser som publicerats i Helsingborgs Dagblad, Nordvästra Skånes Tidningar och Landskrona Posten sedan 9 mars 2012.

2014-11-27 Ebba 
Esbjörnsson 
* 19 augusti 1923  
har idag lämnat oss 
Helsingborg 
16 november 2014 
Leif med familj 
Du, lilla fågel, 
så nära mig, 
att jag känner 
ett bud från dig. 
Ett så förunderligt bud, 
kan bara komma från Gud. 
Begravningsgudstjänsten 
har ägt rum inom 
familjen.
2014-11-27 Vår käre
Torsten
Svensson
* 16 augusti 1920
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Klippan 
den 24 november 2014
SIGNHILD
Lars-Erik
Lars-Inge
Malin o Johan
Magnus o Jessica
med familjer
Ett verksamt liv 
har slocknat ut
En flitig hand har domnat
Din arbetsdag 
har nått sitt slut
Och i Guds hand 
Du somnat
Din kära stämma 
tystnat har
Men vackert står 
Ditt minne kvar
Begravningsgudstjänsten
äger rum i 
V. Sönnarslövs kyrka 
torsd. 11 dec. kl. 10:30. 
Efter akten skiljs vi åt.
2014-11-27 Vår kära
Gertrud
Bengtsson
* 7 juni 1937
har idag lämnat oss
i stor sorg och saknad
Skånes Fagerhult
den 21 november 2014
Lars-Christer och Camilla
Joakim, Robin, Filip
Ove och Katarina
Frida, Emma
Släkt och vänner
När Far gick bort,
så ensam blev Din strid
Nu kära Mor,
har även Du fått frid
Sov, kära två,
som delat livets öden
I gravens ro
förenade i döden
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Skånes
Fagerhults kyrka fredagen
den 5 december kl. 10.30.
Efter akten inbjudes till en
minnesstund i
församlingshemmet.
Tacksam för svar om
deltagande till Jensens
Begravningsbyrå
tel. 0435-54160 senast
onsdagen den 3 december.
Tänk gärna på Hjärt-
Lungfonden. Gåvor
förmedlas genom
Begravningsbyrån. 
Ett varmt tack till alla som
hjälpt och stöttat Gertrud.
2014-11-27 Vår kära
Gun Olsson
* 7 maj 1933
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Klippan 
den 20 november 2014
GULLAN
Jeanette o Maria
Camilla 
Tindra
HASSE o NETTE
Martin o Martina
Daniel o Martina
Andreas, Emelie
Minns mig 
som jag var en gång
då allting sjöng 
en livets sång
minns de tankar 
jag då tänkte
minns den kärlek 
jag Er skänkte
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Klippans Kapell
fred. 12 dec. kl. 10:30.
Efter akten skiljs vi åt.
Varmt tack till personalen
på Väpnaren och
Kortvården Åbyhem 
för god omvårdnad.
2014-11-27 Vår kära Mamma,
Svärmor, Mormor,
Farmor och
Gammelfarmor
Henny Öhrn
* 3 juli 1928
har i dag stilla insomnat
sörjd och saknad av oss,
släkt och vänner
Förslöv
den 19 november 2014
 -      Eva
Torgny och Birgitta
Susanne och Janne
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Ditt glada skratt har tystnat
Ditt vänliga ord 
har klingat av
Din onsorg den är över
men kärleken tar aldrig slut
"Vila i frid"
Torgny Öhrn
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Förslövs kyrka
fredagen den 19 december
kl.13.00. Efter akten
inbjudes till minnesstund i
Församlingshemmet.
Anmälan om deltagande
göres senast måndagen 
den 15 december till 
Stigssons Begravningsbyrå
tel. 0431-716 00.
2014-11-26 Vår kära
Maja
Lönnegren
* 24 januari 1922
har stilla insomnat
Landskrona 
den 19 november 2014
Vänner
Kamrater i
Frälsningsarmén
Var trogen intill döden
så skall jag ge dig 
livets krona
Begravning äger rum i 
S:t Jakobs kapell fredagen
den 5 december kl. 11.00. 
Efter akten skiljs vi åt.
2014-11-26 Vår älskade 
Git Johansson 
* 23 oktober 1924  
har idag stilla insomnat 
Helsingborg 
23 november 2014 
CURT 
Jonnie och Jette 
Sandra med familj 
Bia och Lars 
Björn, Marie 
med familjer 
Släkt och vänner 
Är det sant att 
Du är borta 
Är det sant att 
Du är död 
Du som ville oss 
det bästa 
Du som var vårt 
kära stöd. 
Älskad - Saknad 
Bergavningsgudstjänsten 
äger rum i Raus kyrka 
fredagen den 5 december 
kl 10.30. 
Efter akten inbjudes  
till minnesstund. 
Svar om deltagande senast 
den 2 december till  
Fonus begravningsbyrå  
042-13 93 70.
2014-11-26 Min älskade Mor
Vår Svärmor, Farmor
och Gammelfarmor
Stina Karlsson
* 10 maj 1920
har idag lämnat oss
Höganäs
den 20 november 2014
Nils-Erik och Birgitta
Christian och Linda
Emilia, Elin, Anna
Therese och Michael
Olivia, Ella
När Dina steg har tystnat,
finns ändå ekot kvar.
När Dina ögon slocknat,
vi alla minnen har.
Vi spar dem i vårt hjärta,
tar fram dem då och då.
Så kommer Du för alltid,
att vara här ändå.
2014-11-26 Vår älskade Mor
Svärmor och Mormor
Stina Karlsson
* 10 maj 1920
har idag stilla insomnat
Höganäs
den 20 november 2014
Gunilla och Karl-Åke
Marianne och Alf
Barnbarnen
Släkt och vänner
Mor, slumra gott Du kära
Hav tack för allt Du gjort
Vi skall i hjärtat bära
Ditt minne ljust och stort
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Väsby kyrka
fredagen den 5 december
kl. 10.30. Efter akten
inbjudes till Andreassalen.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till
Lindholms Begr. byrå tel.
042-33 34 80 senast 2/12.
2014-11-26 Vår älskade
Ann-Marie
Fredriksson
* 13 april 1925
har stilla insomnat
Helsingborg 
den 19 november 2014
Bengt och Ingrid
Caesar, Martina
Lotta och Ola
Björn och Camilla
Maja, Elin
Peter
Släkt och vänner
Du gav oss det bästa
som livet kan ge
Du gav oss Din trygga
och varma hand
Så snar till hjälp så ofta
den hann
Tack för all godhet, all
kärlek vi fick
Tack för all ömhet vi
såg i Din blick
Vi ville så gärna behålla
Dig kvar
Men Din stund på
jorden fullbordad var
Begravningen äger rum i
Raus kyrka måndagen den
15 december kl. 13.00.
Efter akten inbjudes till
Råå Wärdshus.
OSA till Bröderna
Perssons Begravningsbyrå
tel. 0418-446550 senast
den 11 december. I stället
för blommor tänk på
Hjärt-Lungfonden 
tel. 0200-882400. 
Ett stort tack till
Bergalidens vårdboende
för all kärlek, glädje och
omsorg som Ni gett
henne.
2014-11-26 Vår Kära
Britt
Gunnarsson
* 16 september 1924
har stilla insomnat
Höganäs 
14 november 2014
Kerstin
Syskonbarn med familjer
Svea
Släkt och vänner
Det finns en glädje
större än sorgen
Glädjen att minnas
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Höganäs kapell
tisdagen den 2 december
kl. 13.00.
Stort tack till Ängelholms
sjukhus, Kastanjegården,
Väsbyhemmet, Tulpanen.
2014-11-26 Vår kära
Brita
Fällstrand
* 4 juli 1944
har hastigt lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Viken
5 november 2014
Henrik och Yvonne
Dennis, Felix
Nina och Mats
Annie, Emelie
Malin och Markus
Erik
Åke
övrig släkt och vänner
På din sista resa
avvek du från din rutt
nu färdas du lätt,
behöver ingen packning
bara mod,
att ta dig dit du drömt
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Vikens kyrka
fredagen den 5 december
kl. 13.00. Efter akten
inbjudes till Kyrkstugan.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till
Karlbergs Begravningsbyrå
tel. 042-34 00 89 senast
den 2 december. Tänk
gärna på Läkare utan
gränser tel. 010-199 33 00
eller Hjärt Lungfonden
tel. 0200-88 24 00
2014-11-25 Vår käre Pappa
och Morfar
Sven Svensson
* 10 januari 1935
har lämnat oss 
Råå 
13 november 2014
Laila
Linn
Övrig släkt och vänner
Till ljuset
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Råå kapell
tisdagen den 2 december
kl. 13.00. 
Efter akten skiljs vi åt.
2014-11-25 Vår kära Mamma
Ulla-Britta
Löfgren
* 20 mars 1929
somnade lugnt och stilla
Mörarp 
19 november 2014
Annika, Anne-Brigitte
Annelie med familjer
Begravningen sker inom
familjen.
2014-11-25 Vår kära Mor
Allie Pålsson
* 25 juni 1920
somnade in
lugnt och stilla
Tarstad
den 19 november 2014
Ingrid
Håkan och Ann-Catrine
Tomas och Cecilia
Barnbarn
Barnbarnsbarn
När jag blir trött av åren
och handen inte orkar mer
När ögat dunkelt ser
den sköna våren
och foten ingen stadga ger
Då vill jag somna
mina ögon sluta
Begravningen äger rum i
Tirups kyrka fredagen den
5 december kl. 11.00.
Efter akten inbjudes till en
minnesstund. Anmälan till
Bröderna Perssons
Begravningsbyrå
tel. 0418-665180, eller
info@perssonsbegr.se
senast den 2 december.
2014-11-25 Min älskade Make
Vår käre Far
Farfar och Morfar
Otto Kvist
* 2 februari 1923
har efter ett långt och
strävsamt liv lämnat oss
Kågeröd
den 19 november 2014
Inga-Britt
Lasse och Inga-Lill
Anders och Annika
Lena
Malin och Jonny
Richard och Emma
Filip
Håkan och Linda
Martin
Barnbarnsbarn
Vi alla som känt Dig
och vet hur Du var
önskar så att
Du bland oss fanns kvar
Men nu när Du gått
dit vi alla ska gå
med glädje vi minns
allt det fina ändå
Begravningen äger rum
inom familjen.
2014-11-23 Vår älskade Pappa
Morfar och Svärfar
Sven Persson
* 30 augusti 1951
har idag stilla insomnat
Väsby
den 13 november 2014
Pernilla och Magnus
Karolina och Erik
Johanna och Björn
Barnbarn
Släkt och vänner
Saknaden är stor
men minnena är 
fyllda av glädje
Vi älskar Dig Pappa
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Jonstorps kyrka
fredagen den 5 december
kl. 13.00.  Efter akten
inbjudes till minnesstund.
Anmälan om deltagande
till Lindholms Begr. byrå
tel. 042-33 34 80 senast
2 december.
2014-11-23 Vår älskade
John
Malmberg
* 2 oktober 1935
har idag lämnat oss
Åstorp
den 17 november 2014
HILLEVI
Janet
Ebbe
Släkt och vänner
Vi alla som känt Dig
och vet hur Du var
önskar så att Du
bland oss fanns kvar
Men nu när Du gått
dit vi alla ska gå
med glädje vi minns
allt det fina ändå
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Västra Broby
kyrka onsdagen den
3 december kl. 10.30.
Efter akten inbjudes till
minnesstund. Anmälan
om deltagande till
Åstorp & Bjuvs Begr byrå
tel.042-50121 senast 28/11
Ett varmt tack till personal
vid Stroke enheten på
Helsingborgs lasarett.
2014-11-23 Min käre Make
Vår käre Pappa
och Farfar
Ove Nilsson
* 23 maj 1927
†
 17 november 2014
Lilian
Daniel, David
Siri
Släkt och vänner
Herren är min herde, 
mig skall intet fattas,
han låter mig vila 
på gröna ängar,
han för mig till vatten 
där jag finner ro
Psalt. 23:1-2
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Kvistofta kyrka
tisdagen den 2 december
kl. 14.00. 
Efter akten inbjudes till en
minnesstund. Vänligen
anmäl ert deltagande till
Mellqvist Begravningsbyrå,
tel. 042-21 74 62 senast
fredagen den 28 november
kl. 12.00. Tänk gärna på
EFS-kyrkan i Helsingborg, 
bg. 116-7055.
Ett stort tack till
Hemvården i Rydebäck,
Dagverksamheten
Sköldenborg, Villa Louise
och Pålsjö Park korttids-
boende för god och
kärleksfull vård.
2014-11-23 Min älskade Hustru
Vår kära Mor
Svärmor och Farmor
Ylva Olsson
* 23 februari 1945
har lugnt och stilla
somnat in efter en 
kort tids sjukdom
Landskrona 
den 17 november 2014
Jan
Stefan och Marie
Mattias med familj
Mats och Clarice
Filip, Filippa, Fabian
med familjer
Släkt och vänner
Du somnade stilla
när resan var slut
Från allt som Dig trötta
Du vilar nu ut
Begravningen äger rum i
S:t Johannes kyrka
torsdagen den 4 december
kl. 14.30. Valfri klädsel.
Efter akten skiljs vi åt. 
Tänkt gärna på
Cancerfonden 
tel. 020-595959

Huvudnyheter