Dödsannonser

Dödsannonser som publicerats i Helsingborgs Dagblad, Nordvästra Skånes Tidningar och Landskrona Posten sedan 9 mars 2012.

2014-10-23 Min älskade Maka
Vår kära Mor, 
Mormor och Farmor
Kerstin
Malmström
* 12 mars 1924
har idag stilla insomnat
Helsingborg 
den 17 oktober 2014
ROBERT
Tommy och Kim
med familjer
Sov i ro, min kära Maka
Sov i ro vår lilla Mor
Ingen vet, hur vi Dig sakna
Ack vad tomheten är stor
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Helsingborgs
krematorium onsdagen
den 29 oktober kl. 16.00.
Efter akten inbjudes till
Pålsjö krog. Vänligen
anmäl ert deltagande vid
minnesstunden till
Mellqvist Begravningsbyrå
tel. 042-21 74 62 senast
måndagen den 27 oktober
kl. 12.00.
2014-10-23 Min älskade Maka
Vår kära Mor
Svärmor och Farmor
Gammelfarmor
Sonja Jarmo
* 20 juni 1925
har idag lämnat oss
i stor sorg och saknad
Hishult
9 oktober 2014
Rurik
Ulf och Elsa
Kennet och Marianne
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Bror, släkt och vänner
I ljust minne bevarad
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Pålsjö kapell
tisdagen den 4 november
kl 13.00. Tänk på
Hjärt-Lungfonden tel
0200-882400.
2014-10-23 Vår älskade
Doreen
Wintoft
* 14 juni 1927
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Landskrona
den  20 oktober 2014
Mikael och Monika
Peter och Åsa
Barnbarn
Övrig släkt och vänner
Älskad - Saknad
Begravningen äger rum
inom familjen.
Varmt tack till personalen
på Fäladsgården för god
omvårdnad.
2014-10-23 Vår älskade
Aina
Möllerstedt
* 13 juli 1928
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Ljungbyhed 
den 15 oktober 2014
IVAN
Berit 
Kristoffer, Mattias 
Leif 
med familjer
Ett verksamt liv 
har slocknat ut
En flitig hand har domnat
Din arbetsdag 
har nått sitt slut
Och i Guds hand 
Du somnat
Din kära stämma 
tystnat har
Men vackert står 
Ditt minne kvar
Begravningsgudstjänsten
äger rum inom familjen.
Varmt tack till personalen
på Ljungbygården.
Tänk på Hjärnfonden 
tel. 020-523 523.
2014-10-23 Vår älskade
Birgit Fellert
* 17 februari 1924
har lämnat oss i fast
övertygelse om Jehovas
löfte att få livet tillbaka i
uppståndelsen på en 
ny renad jord.
Landskrona
17 oktober 2014
Oddh och Ulla
Annika och Hans-Erik
Per
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Syster Daga
Släkt och många vänner
Lilla Mamma ledde oss
varsamt i barndomens år.
Hon gav oss den kärlek en
Mor blott förmår.
Mamma lärde oss se, på vår
framtid med tro,
att lyckliga dagar en gång
skulle gro.
Vi är så tacksamma för 
allt Hon gav,
Mamma och Pappa var 
vad vi mest höll av.
" Och han skall torka varje
tår från deras ögon, och
döden skall inte finnas mer;
inte heller skall sorg eller
skrik eller smärta finnas
mer. Det som en gång var 
är borta ".
Upp. 21:4
Begravningsakten äger rum
lördag 8 november
kl.13.00 i Rikets sal, 
S:t Göransgatan 6,
Landskrona.
Ett särskilt TACK till
personalen på
äldreboendet Artillerig. 1
för kärleksfull omvårdnad.
2014-10-23 Min Livskamrat
Vår käre Pappa
Farfar och Morfar
Sten Larsson
* 5 mars 1935
har idag stilla insomnat.
Munka Ljungby 
den 13 oktober 2014
ANNA
Thomas och Tina
Helle
Yvonne och Torbjörn
Mikaela, Rebecka
Christel och Helen
Vi alla som känt Dig
och vet hur Du var
önskar så att Du
bland oss fanns kvar.
Men nu när Du gått
dit vi alla ska gå
med glädje vi minns
allt det fina ändå.
Tag en hälsning
med till Roger.
Begravningsgudstjänsten
har ägt rum inom familjen.
2014-10-23 Vår älskade 
Pappa, Bror 
Farbror och Morbror 
Sevko Kadric 
* 8 maj 1955  
har idag hastigt lämnat 
oss i oändligt stor sorg 
och saknad 
Helsingborg 
12 oktober 2014 
Ogi och Paula 
Jasna och Henrik 
Bröder, Syster 
med familjer 
Släkt och många vänner 
Vi kommer att minnas Dig 
så länge vi lever 
och inspireras av Ditt liv 
Hälsa, kunskap 
kreativitet och kärlek 
 
Zdravlje, znanje 
kreativnost i ljubav 
Vi älskar Dig 
Samling kl 12.30 i 
Ordenshuset Värnamo. 
Begravningsakten äger 
rum i Ordenshuset torsdag 
30 oktober kl 14.00 
Akten avslutas vid graven. 
Efter gravsättningen 
inbjudes till minnesstund i 
Ordenshuset, meddela 
gärna deltagande till Fonus 
tele 0370-69 90 90 eller 
varnamo@fonus.se
2014-10-23 Min käre Bror
Vår Farbror
Nils Sture
Olsson
* 8 maj 1930
avled stilla idag
sörjd och saknad 
av oss alla
Helsingborg  
14 oktober 2014
Sven-Ove
Petra och Arne
Victor
Kent
Hans
Anita
Anne-Marie
Vänner
Sov i ro
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Välluvs kyrka
fredagen den 14 november
kl. 11.00. 
Efter akten inbjudes till
Församlingshemmet.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till 
J. Olssons Begravningsbyrå
tel. 042-21 05 96 senast
den 11 november.
2014-10-23 Vår käre Farbror
Nils Sture 
Olsson
* 8 maj 1930
†
 14 oktober 2014
Krister Olsson
Niklas Olsson
med familjer
Minnet lever 
det kan ej jordas
Det kan ej gömmas 
bland stoft och grus
Nej, det skall leva 
i fågelsången
I blomsterdoft 
och i vindens sus
2014-10-23 Vår käre
Bertil Quist
* 9 september 1933
har lämnat oss
Kvidinge
9 oktober 2014
Släkt och vänner
Två ögon slutna
Två händer knäppta
i stilla frid
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Kvidinge
kyrka onsdagen den
29 oktober kl. 13.00.
2014-10-23 Vår älskade
Olof Holmer 
* 23 juni 1920 
har stilla insomnat 
Höganäs 
12 oktober 2014 
Helga 
Johan och Karin 
Maria och Thomas 
barnbarn
barnbarnsbarn 
släkt och vänner 
Det är något bortom  
bergen, bortom 
blommorna och sången,
det är något bakom  
stjärnor, bakom heta  
hjärtat mitt.
DAN ANDERSSON 
Begravningsgudstjänsten 
äger rum inom familjen
Istället för blommor tänk 
på Läkare Utan Gränser
tel 010 199 33 00
Varmt tack till personalen 
på Ljunghaga för god och 
kärleksfull omsorg
2014-10-22 Min älskade Maka
Vår kära Mamma
Svärmor och Farmor
Gull-Maj
Pettersson
* 1 maj 1948
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Kvärlöv 
den 16 oktober 2014
Hasse
Marita och Thomas
Tony och Somjit
Vilma
Syskon, släkt och vänner
Allt vad Du lidit 
vi nog ej förstått
Men tåligt Du kämpat 
och vilan nu nått
Vi ville så gärna 
behålla Dig kvar
Men Ditt livsverk på jorden 
nu avslutat var
Vi unnar Dig vilan 
Du nu har fått
Tack kära Maka 
och Mor för allt gott.
Begravningen äger rum i
Saxtorps kyrka torsdagen
den 6 november kl. 13.00.
Efter akten inbjudes till
Häljarps Församlingsgård.
Svar om deltagande till
Bröderna Perssons
Begravningsbyrå 
tel. 0418-446550 eller
info@perssonsbegr.se
senast den 4 november.
Tänk gärna på 
Bröstcancerfonden 
Pg. 900591-9.
2014-10-22 Min älskade Mamma
Sonja Persson
* 28 mars 1925
har idag stilla insomnat
Landskrona 
den 18 oktober 2014
Solbritt
Släkt och vänner
Slumra gott Du kära
Hav tack för allt Du gjort
Vi skall i hjärtat bära
Ditt minne ljust och stort
Begravningen äger rum
inom familjen.
Tack till personalen på
Skiftesvägen 2 A 
för god omvårdnad.
2014-10-22 SIRIUSBRÖDER
av alla grader anmodas
att bevista Broder
Bjarne
Nilssons
begravningsgudstjänst 
i Helsingborgs 
Krematorium
måndagen den
27 oktober kl 14.30
Samling 14.00
Klädsel: Mörk kostym
Anmälan om deltagande
till Br Göran Malmström
Tel 042-13 84 99
senast 26/10
Siriusorden
Logen III  Prócyon
2014-10-22 Vår älskade
Sewe
Lundgren
* 22/11 1918
har lämnat oss i stor sorg
och saknad
Jönköping 
den 16 oktober 2014
LENA och ERIC
LARS och SUSANNE
Barnbarn och
Barnbarnsbarn
Släkt och vänner
Ditt goda hjärta
Ditt ljusa sinne
hos oss skall leva
i tacksamt minne
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Slottskapellet
fredagen den 14 november
kl. 14.30. Akten avslutas i
kapellet. Tänk på Läkare
utan gränser. Gåvor
förmedlas genom
Ankarbergs Begr.byrå 
tel. 036/71 02 50.
2014-10-22 Min käre
Sune Edvard 
Andersson
* 19 februari 1933
har idag lämnat Mig 
i sorg och saknad
Helsingborg  
10 oktober 2014
Esther
Begravningsgudstjänsten
har ägt rum inom familjen.
2014-10-22 Vår kära
Ingrid
Karlsson
* 7 mars 1928
har idag lämnat oss 
i sorg och saknad
Båstad
den 8 oktober 2014
GUSTAV
Marianne och Kenneth
Mia och Anders
Elsa, Alma
Jim 
Släkt och vänner
I minnet Du lever
Du finns alltid kvar
I minnet vi ser Dig
precis som Du var
Begravningsgudstjänsten
har ägt rum.
Varmt tack till avd 33
Helsingborgs Lasarett för
god och kärleksfull
omvårdnad.
2014-10-22 Vår kära
Anna Berg
* 4 juni 1919
har stilla insomnat
Landskrona 
den 17 oktober 2014
Åke och Eva
Marcus och Gabriella
Isabella, Lucas
Marie och Daniel
Vilmer, Alicia
Släkt och vänner
Begravningen äger rum
inom familjen.
2014-10-22 Min älskade Maka
Vår kära Mor
Svärmor och Mormor
Lilian
Holmberg
* 13 januari 1925
har idag lämnat oss
i ljust minne bevarad
Helsingborg  
16 oktober 2014
TORE
JANET och BERNT
Johan och Andreas 
med familj
IRÉNE
Daniel med familj
Släkt och vänner
I sorgen finns glädjen
för allt som Du gav
Av kärlek och omsorg
till dem Du höll av
Redo att hjälpa
glad i Ditt sinne
är Du oss alla
i käraste minne
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Raus kyrka
måndagen den 
3 november kl. 10.30.
Efter akten inbjudes till 
en minnesstund.
Ett varmt tack till
personalen på Elinebo 
för god och kärleksfull
omvårdnad.
2014-10-22 Min älskade Make
Vår käre Pappa, Svärfar,
Morfar, Farfar,
Gammelmorfar 
och Gammelfarfar
Bertil
Johansson
* 25 januari 1925
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
men i ljust 
minne bevarad
Ängelsbäck
den 15 oktober 2014
ELSIE
Inger och Alf
Thore och Britt-Marie
Kerstin och Torbjörn
Bengt och Gunilla
Mats och Kristina
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Syskon, släkt och vänner
Tack för allt Du 
oss har skänkt
För oss Du strävat,
på oss Du tänkt
Ditt goda hjärta,
Ditt ljusa sinne
Hos oss skall leva
i tacksamt minne
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Grevie kyrka
fredagen den 7 november
kl.13.00. Efter akten
inbjudes till minnesstund i
Förslövs Församlingshem.
Anmälan om deltagande
göres senast måndagen 
den 3 november  till 
Stigssons Begravningsbyrå
tel.0431-716 00.
Varmt tack till
Hemtjänsten för god och
kärleksfull omvårdnad.

Huvudnyheter