Dödsannonser

Dödsannonser som publicerats i Helsingborgs Dagblad, Nordvästra Skånes Tidningar och Landskrona Posten sedan 9 mars 2012.

2014-09-02 
Vår käre
Sven Swedin
* 12 januari 1924
har idag stilla insomnat
i ljust och tacksamt
minne bevarad
Helsingborg 
27 augusti 2014
Elsie
Karin och Ann-Christin
med familjer
Övrig släkt
I frid vill jag lägga mig ned
och i frid vill jag somna in
Ty du Herre låter mig bo 
i trygghet och i ro
Psaltaren 4:9
Begravningsgudstjänsten
äger rum inom familjen.
Ett varmt tack till
personalen på
Stattenahemmet avd. 2 B
för kärleksfull omvårdnad.
2014-09-02 
Vår älskade Mamma
Farmor och Mormor
Wasti Lindhe
* 20 maj 1939
†
 Billesholm  
27 augusti 2014
Carin
Caisa, David
Mats och Annika
Sofia, Camilla, Ninni
Släkt och vänner
Den dagen jag går 
för att ej vända åter
Jag vill att Ni minns mig
precis som jag var
Det blir bara värre, 
mina Kära, om Ni gråter
För inget kan ändra 
det öde vi har
Den dagen Ni står här 
och kanske mig saknar
Jag vill att Ni vaknar
Och lever de dagar, 
den tid Ni har kvar
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Billesholms
kyrka onsdagen den 
3 september kl. 11.00.
Efter akten skiljs vi åt.
Valfri klädsel. 
Istället för blommor 
tänk på Barncancerfonden 
pg. 902090-0. 
Ett varmt tack till
personalen på Hospice.
F   k Cancer!
**
2014-09-02 
Vår kära
Mor, Svärmor,
Farmor och Syster
Anne
Bergqvist
* 23 juni 1942
har lämnat oss
Landskrona 
den 23 augusti 2014
Anders och Marie
med familj
Mattias och Annika
med familj
Christer och Agneta
med familj
Släkt och vänner
Minns mig som jag
var en gång
då livet sjöng
en enkel sång
Begravningsceremonin
äger rum i stillhet inom
familjen.
Tänk på Cancerfonden 
tel. 020-595959.
2014-09-02 
Vår älskade
Henrik
Borgström
* 17 april 1967
har hastigt lämnat oss
Svalöv
den 20 augusti 2014
Barnen
Nära och kära
När Mamma gick bort,
så ensam blev Din strid
Nu käre Pappa
har även Du fått frid
Begravningen äger rum i
Felestad kyrka
fredagen den 12 september
kl. 11.00.
2014-09-02
2014-09-02 
Vår älskade
Kjell
Magnusson
* 19 februari 1936
har idag lämnat oss
Båstad
den 27 augusti 2014
BERIT
Anette
Roger och Monika
Övrig släkt och vänner
Gråt ej för att jag är borta
gläds för att jag har funnits
Begravningsceremonin
äger rum i
Församlinsgården
Båstad onsdagen den 
17 september kl.11.00. 
Efter akten skiljs vi åt.
2014-08-31 
Vår kära
Elsie Jacobson
* 21 juli 1913
i Helsingborg
†
  23 augusti 2014
i Helsingborg
Gun och Bengt
Tomas och Ing-Britt
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Byta ett ord eller två
gjorde det lätt att gå.
Alla människors möte
borde vara så.
Hjalmar Gullberg
Begravningsgudstjänsten
äger rum i kretsen 
av de närmaste.
2014-08-31 
Min älskade Make
Vår käre
Sören
Johansson
* 19 september 1928
har efter ett underbart liv
stilla somnat in
Ödåkra 
23 augusti 2014
Berit
Susanne och Bo
Christina och Stewart
Christofer och Marie
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Hur tomt det efter Dig 
har blivit
Det känns som solens ljus 
för oss gått ner
Ty ingen såsom Du 
har kärlek givit
Din plats kan aldrig 
fyllas mer
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Fleninge kyrka
torsdagen den 18
september kl. 13.00.
Efter akten skiljs vi åt. 
Ett varmt tack till
personalen på Tuvehagen
avd. Druvan för god och
kärleksfull omvårdnad.
2014-08-31 
Vår Far, Morfar, Svärfar
och Gammelmorfar
Sven Noreson
* 27 december 1927
har stilla somnat in, 
sörjd och saknad
Åstorp
24 augusti 2014
Kerstin och Dick
Mona och Mats
Anita
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Släkt och vänner
Stilla och god 
har Du varit i livet
Stilla och tyst 
ifrån oss Du gick
Tack för all glädje 
Du skänkt oss
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Björnekulla
kyrka måndagen den 
8 september kl. 13.00.
Efter akten inbjudes till
minnesstund. Svar om
deltagande till Mellqvist
Begravningsbyrå, 
tfn. 042-581 20, senast
den 4 september.
Varmt tack till personalen
på Vidåsen, avd.
Näckrosen, för vad ni gjort
och betytt för Far och oss.
2014-08-31
2014-08-31 
Vår älskade
Lisbeth
* 28 mars 1942
har idag lämnat oss
i sorg och saknad
Helsingborg 
26 augusti 2014
Jan
Jesper och Anette
Axel, Kajsa, Elsa
Jessica och Daniel
Rasmus, Freja
Många vänner
I minnet Du lever
Du finns alltid kvar
I minnet vi ser Dig
precis som Du var
Begravningsceremonin
äger rum i Helsingborgs 
krematorium fredagen 
den 19 september
kl. 14.30. Ljus klädsel.
Istället för blommor 
tänk på Cancerfonden 
tel. 020-595959.
2014-08-31 
Vår bror 
farbror morbror 
komminister
Ragnar
Värmon
* 22 oktober 1925
har idag stilla insomnat
den 17 augusti 2014
Karin
Syskonbarn
Övrig släkt och vänner
Blott en dag, 
ett ögonblick i sänder
vilken tröst, vad än 
som kommer på
Allt ju vilar 
i min faders händer
skulle jag som barn 
väl ängslas då
Han som bär för mig 
en faders hjärta giver 
ju åt varje nyfödd dag
dess beskärda del 
av fröjd och smärta
möda vila och behag
Lina Sandell
Begravningsakten äger rum 
fredagen den 12 september 
kl.13.00 i Markuskyrkan. 
Efter akten inbjudes till 
minnesstund. Osa senast 
den 9 september på www.
cardellbegravningsbyra.se
eller på tel 08 - 714 54 40. 
Tänk gärna på Läkare utan 
gränser  Pg.  90 06 03 - 2.
2014-08-31 
Min älskade Make
Vår käre
Gösta
Petersson
* 14 januari 1922
har idag lämnat oss
i sorg och saknad
Helsingborg 
23 augusti 2014
GULLI
Peter och Mona
Per-Inge och Britt
Släkt och vänner
Nu viskar jag de orden 
de vackraste jag vet
Du var mitt allt på jorden 
och min i evighet
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Den Gode 
Herdens kyrka torsdagen
den 11 september 
kl. 13.00. Välkommen till
minnesstund i
Församlingshemmet. 
Anmälan till J. Olssons
Begravningsbyrå
tel. 042-210596 senast 
den 9 september.
Ett varmt tack till person-
alen på Ragnvallagården 
avd.1 för vänligt
bemötande 
och fin vård.
2014-08-31
2014-08-31 
Vår käre
Leif Nyquist
* 6 november 1944
har hastigt lämnat oss
barn, barnbarn, syskon,
släkt och vänner
Helsingör
den 17 augusti 2014
Lena och Håkan
Max, Maja
Patrik och Anette
Nellie, Tuva
Bosse och Ing-Marie
Inga-Lill
Det finns ett hav,
som ingen ser,
det finns en grav,
där ingen dör,
det finns en sol,
som ej går ner,
det finns en strand
i varje själ
Bo Setterlind
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Rebbelberga
kyrka onsdagen den
10 september kl.13.30.
Efter akten inbjudes till
minnesstund. Svar om
deltagande till Fondkistan
tel.0431-41 12 10
senast 8/9 kl.12.00.
Valfri klädsel.
2014-08-31
2014-08-31 
Vår kära
Kerstin
Ericsson
* 21 juli 1940
har efter en kort tids
sjukdom stilla insomnat
och lämnat oss i 
sorg och saknad
Perstorp 
24 augusti 2014
Bengt
Jane och Ingmar
Alma
Aase
Det fanns för oss alla 
ett rum i Ditt hjärta
För alla utav oss 
Du gjorde Ditt allt
Du deltog med oss 
i vår glädje och smärta
Ett tack till vår kära,
ett tack för allt
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Perstorps kyrka
fredagen den 12 september
kl. 14.00. 
Efter akten inbjudes till
minnesstund. Anmälan
om deltagande till Åsbo
Begr. byrå tel. 0435-35160
senast 10 september.
Tänk på Cancerfonden.
2014-08-31 
Vår vän och medlem
Elfriede
Lundberg
* 12 juli 1921
har idag fått somna in
i tron på sin Frälsare
Helsingborg 
24 augusti 2014
Helsingborgs
Missionsförsamling
och vänner
Tack för rosorna vid vägen
Tack för törnet ibland dem
Tack för resta himlastegen
Tack för evigt tryggat hem
Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen den 
18 september kl. 11.00
i Rosengårdskyrkan. 
Efter akten skiljs vi åt.
Tänk gärna på
Rosengårdskyrkan 
bg. 185-7044.
Varmt tack till Fregattens
vårdboende, Råå, för god
och kärleksfull omvårdnad.
2014-08-31 
Kenneth
Mårtensson
* 23 september 1945
†
  28 juli 2014
Ambritt
Angelica
Övrig släkt och vänner
Liksom ett ljus 
som blåstes ut
Din levnad nu 
har nått sitt slut
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Nya Kyrko-
gårdens kapell onsdagen
den 10 september 
kl. 13.00. Valfri klädsel.
2014-08-31 
Vår älskade Syster
Marina
Carlsson
har lämnat oss
i stor sorg och saknad
Conny
Tobias, Ida, Robin
Dan
Thea, Thex
Vi älskar Dig
Saknaden är enorm
Vila i frid
älskade Syster och Faster

Huvudnyheter