Dödsannonser

Dödsannonser som publicerats i Helsingborgs Dagblad, Nordvästra Skånes Tidningar och Landskrona Posten sedan 9 mars 2012.

2014-12-19 Vår älskade
Ulf Jönsson
* 17 juli 1937
har lämnat oss
Landskrona 
den 8 december 2014
Alina
Släkt och vänner
Älskad - Saknad
Minnesstund har ägt rum
2014-12-19 Agneta 
Gottschalk 
Persson 
Idag följer vi en 
styrelsemedlem, 
träningskamrat, fantastisk 
korvgrillare men framförallt 
en tapper underbar kär vän, 
till hennes sista vila, då hon 
vandrar på en stig som vi 
inte kan följa henne på. 
Hon kommer alltid att 
finnas i våra hjärtan och 
runt oss i vinden som blåser, 
i trädens knoppar om våren, 
i höstens härliga färger, i 
solens strålar och framför 
allt i alla underbara 
vackra blommor. 
 
Vila i Frid 
 
Råådalens 
Brukshundsklubb 
Tisdagsgruppen 
Spårgruppen
2014-12-19 Vår älskade Mor
Svärmor
Mormor och Farmor
Gammelfarmor
Stina
Bengtsson
* 4 augusti 1917
har idag stilla insomnat.
Helsingborg  
13 december 2014
ULLA
Carlotta o Lilleman
LARS o BRITT-MARI
Ulrica
Peter o Sara
Nora, Wera
Syskon, släkt o vänner
Sov gott
Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen den 
9 januari kl. 14.30 i
Helsingborgs
krematorium. 
Efter akten inbjudes till
minnesstund.
O.S.A. till Begr. byrån 
tel. 042/13 84 99 senast
den 7 januari.
Ett stort tack till
personalen på Murteglet
avd. Sutteräng för
kärleksfull omsorg.
2014-12-19 Vår älskade Mamma
Mormor och Farmor
Carina
Liljegren
* 10 juli 1956
har idag lämnat oss
i sorg och saknad
Helsingborg
15 december 2014
Linda
Kristoffer
Barnbarn
Övrig släkt och vänner
Tack för allt gott
som Du oss givit
Din rena kärlek
till oss envar
Här har så tomt
och öde blivit
Ditt goda minne
lever kvar
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Råå kapell
måndagen den 12 januari
kl. 13.00.
Efter akten skiljs vi åt.
2014-12-18 Vår älskade Mamma
Svärmor och Farmor
Ulla Hultberg
* 15 augusti 1931
†
 27 november 2014
Mats och Pia
Emma, Patrik
Övrig släkt och vänner
Tid som har flytt fås ej åter
Minnet är allt jag har kvar
Djupt i mitt hjärta 
det gråter
Och drömmer 
om flydda dar
Begravningsgudstjänsten
har ägt rum inom familjen.
2014-12-18 Vår kära Mor, Svärmor,
Farmor, Mormor,
Gammelfarmor och
Gammelmormor
Signe
Johansson
* 10 januari 1924
har idag stilla insomnat
djupt sörjd och saknad 
av oss
Bjärröd
den 12 december 2014
Karl-Gustav och Gunilla
Bengt och Birgitta
Ingrid och Lennart
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Syster släkt och vänner
Tack kära Mor 
för åren  som gått
Tack för all kärlek 
och omsorg vi fått
Ljuva minnen 
Du lämnat kvar
Tag en hälsning 
med till Far
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Grevie kyrka
fredagen den 9 januari
kl.11.00. Efter akten
inbjudes till minnesstund i
Församlingshemmet.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden göres
senast måndagen den 
5 januari till
Stigssons Begravningsbyrå
tel.0431-716 00.
Varmt tack till personalen
på Åsliden  för god och
kärleksfull omvårdnad.
2014-12-18 Min älskade Make
Vår käre Far, Svärfar 
och Farfar
Kjell Brorsson
* 15 augusti 1922
har lämnat oss i 
djup sorg och saknad
Örkelljunga
12 december 2014
Maja
Leif och Maria
Viktoria, Evelina
Tack för allt 
Du oss har skänkt
För oss Du strävat,
på oss Du tänkt
Ditt goda hjärta, 
Ditt ljusa sinne
Hos oss skall leva
i tacksamt minne
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Örkelljunga
kyrka fredagen den 
2 januari kl. 13.00. 
Efter akten inbjudes till
minnesstund i
församlingshemmet. 
O. s. a. till Isacssons
Begravningsbyrå, 
tel. 0435-50247, 
senast 29/12 kl. 12.00. 
Tänk gärna på Läkare
Utan Gränser, 
pg. 900603-3 eller
Hjärnfonden, 
pg. 901125-5.
Ett varmt tack till
personalen på
Södergården, avd.
Söderläget, för god och
kärleksfull omvårdnad.
2014-12-18 Vår älskade
Martti
Lescelius
* 11 oktober 1934
somnade stilla 
11 december 2014
Gertrud
Ann
Kim, Wilma
Janne
Övrig släkt och vänner
Med fler som Dig,
vore världen vackrare.
Vila i frid
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Helsingborgs
krematorium fredagen 
den 2 januari kl.13.00.
Efter akten skiljs vi åt.
Tänk gärna på Cancer-
fonden tel. 020-595959.
Ett varmt tack till
personalen på Helsing-
borgs lasarett, hematolog-
mottagningen samt avd.
46 för god omvårdnad.
2014-12-18 Min Bror
Vår käre
Ture Nilsson
* 19 maj 1925
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Landskrona 
den 16 december 2014
Vera
Kerstin och Pelle
Birgitta och Lars
Övrig släkt och vänner
Du somnade stilla
När färden var slut
Från allt vad Du kämpat
Du nu vilar ut
I tacksamt minne hos oss
Du skall bo
Vi unnar Dig vila i ro
Begravningen äger rum i
begravningsrummet
Hvilan fredagen den 
9 januari kl. 14.00.
2014-12-18 Lisbeth
Nilsson
* 31 mars 1967
har stilla insomnat
Höganäs 
12 december 2014
Mossan Gun-Britt
Syskon med familjer
Övrig släkt och vänner
Du fattas oss
Älskad - Saknad
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Höganäs kapell
fredagen den 19 december
kl. 14.00.
Efter akten skiljs vi åt.
2014-12-17 Vår älskade
Anders
Dahlkvist
* 26 juni 1930
har idag stilla insomnat
och lämnat oss 
i stor sorg och saknad.
Attarp 1 december 2014
Nils-Anders och Marie
Victor, Jacob
Maria
Henrietta, Fredrika
Släkt och vänner
Hur skönt att i ålderns 
och levnadens höst
få lägga sitt huvud till vila
och njuta den sömn 
som ger ro och tröst
och bort från skuggorna ila.
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Ignaberga
gamla kyrka fredagen den
9 januari kl.13.30. Efter
akten inbjudes till minnes-
stund i Ignaberga Med-
borgarhus. Svar om del-
tagande till minnesstunden
senast fredagen den 2 jan-
uari till www.anderssons-
begravningsbyra.se eller
tel. 0451-100 81. Tänk
gärna på Barncancerfon-
den tel. 020-90 20 90.
2014-12-17 Vår älskade Pappa
Svärfar och "Schnäffie"
Sjökapten
Erik Jansson
Åland - Mariehamn
21 augusti 1935
har hastigt lämnat oss
i sorg och saknad
Helsingborg
11 december 2014
Petra
Patrik och Regina
Simone, Percy
Övrig släkt och vänner
Jag vill jubla,
jag vill sjunga,
missmod vet jag icke af - 
Eja, lustigt ut att gunga
på det friska, fria haf"
Öfver svallen vagga slupen,
ila fram med spända skot
och utöfver gröna djupen
fagra kuster styra mot!
Ö jag ser
som fjärran gungar
bortom vredgad böljas brus - 
rosenbuskar, lagerdungar
hägra fram i middagsljus.
Där på ön
får sjöman glömma
stormarna i säker hamn
och sin trötta
tinning gömma
i en varm och trofast famn.
Begravningsceremonin
äger rum i Helsingborgs
krematorium måndagen
den 22 december
kl. 16.00. Valfri klädsel.
Efter akten skiljs vi åt.
Tänk gärna på Hemlösas
Hus tel. 042-14 16 66.
2014-12-17 Min älskade Kalle
Vår älskade Pappa,
Morfar, Svärfar och Bror
Karl Fredrik
Sönne
* 19 december 1941
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Klippan 
den 10 december 2014
SIV
Cia o Putte
Frida
Lotta o Emil
Ludvig
Margareta
Övrig Släkt o Vänner
Du finns hos oss 
i fågelsången, 
i stjärnklar natt, 
i soluppgången.
I allt du byggt med 
dina händer, 
i sorgen när livet vänder.
Du finns hos oss 
i vindens sus,
i vågornas glitter, 
i havets brus.
I kärlek - för alltid.
Begravningsgudstjänsten
äger rum inom familjen.
Tänk gärna på
Cancerfonden 
tel. 020-59 59 59.
2014-12-17 Min älskade Maka
Vår kära Mor
Svärmor, Mormor
och Gammelmormor
Aina Almqvist
* 4 oktober 1929
har idag stilla insomnat
Bjuv
den 11 december 2014
Torsten
Eva och Anders
Karin och Mikael
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Släkt och vänner
Gråt ej för att jag är borta
gläds för att jag har funnits
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Bjuvs kyrka
fredagen den 2 januari 
kl. 11.00.  Efter akten in-
bjudes till Klockaregården.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till
Åstorp & Bjuvs Begr.byrå
tel. 042-501 21 senast 29
december.  Valfri klädsel.
2014-12-17 Vår käre
Thorsten
Hansson
* 4 december 1925
har i dag stilla insomnat. 
Lämnat oss alla i 
sorg och saknad.
Rebbelberga
10 december 2014
Kenneth och Ingela
Ingela och Lennart
Ulf och Marie-Louise
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Mor har räckt Dig handen
Du har fattat den
På den andra stranden
har ni mötts igen
Sov gott, käre Far 
i gravens ro
Hav tack för Din kärlek,
Din möda och tro
Begravningsgudstjänsten
äger rum inom familjen.
Varmt tack till personalen
på Karlsgården.
2014-12-17 Vår älskade
Elisabeth
Lövgren
* 14 april 1951
har idag stilla insomnat
Helsingborg
2 december 2014
Emil
Caroline och Kristoffer
Ida och Jannis
Cornelia
Isabella
Ingmar
Lars
Släkt och vänner
Du kommer alltid
finnas i våra hjärtan
Begravningsgudstjänsten
har ägt rum inom
familjen.
2014-12-17 Vår älskade Mor
Kära Mormor
och Gammelmormor
Henny
Berndt
* 27 juli 1931
har stilla somnat in
Helsingborg 
30 november 2014
Eva, Roger
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Carl-Erik och Ingrid 
med familj
Far har räckt ut handen
Mor har fattat den
På den andra stranden
Mötas de igen
Tack för allt kära Mor
Begravningsgudstjänsten
har ägt rum inom familjen.
2014-12-16 Vår älskade
Ulf Hönig
* 11 september 1926
har idag stilla insomnat
Helsingborg
den 9 december 2014
Kaj och Ann
Magnus
Maj-Lis
Margaretha
Nils
Claes
Barnbarn
Övrig släkt och vänner
Mor har räckt Dig
handen
Du har fattat den
På den andra
stranden
mötas Ni igen
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Heliga korsets
kapell - Ängelholm
fredagen den 2 januari
kl.13.30.
Efter akten inbjudes till
minnesstund i
Rebbelberga
Församlingshem.
Svar om deltagande till
Fondkistan
tel.0431-41 12 10
senast 29/12 kl.12.00
2014-12-15 Min kära Syster
Vivan Persson
* 24 augusti 1922
har idag lämnat oss
i sorg och saknad
Skånes Fagerhult
den 9 december 2014
Gordon och Anita
Släkt och vänner
Sov gott lilla Vivan
Du finns i våra hjärtan
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Skånes
Fagerhults kyrka fredagen
den 19 december kl. 13.00.
Efter akten inbjudes till
minnesstund på Stora
Hotellet. Tacksam för svar
om deltagande till
Wickmans Begravningsbyrå
tel. 0433-21444 eller
www.wickmansbegbyra.se
senast den 17 december. 
Ett varmt tack till all
personal på Solhaga
för kärleksfull vård.
2014-12-14 Vår älskade Mamma,
Svärmor, Mormor
och Gammelmormor
Ingrid
Brundin
* 9 augusti 1919
har idag stilla insomnat
Helsingborg 
den 22 november 2014
Inga-Lill och Claes-Olof
Torbjörn
Tommy och Pia
Marie-Louise
Thomas och Sara
Carina med familj
Gunilla och Reinhard
Jörgen och Helen
Michael och Annie
Susanne
Renathe och Christer
Barnbarnsbarn
Barnbarnsbarnbarn
Släkt och vänner
Många blev åren
Du vandrade här
Så trogen så verksam
i tiden
Nu mattad av åldern
förunnat Dig är
Få njuta den eviga 
friden
Pappa har räckt ut handen
Du har fattat den
och på andra stranden 
mötas ni igen
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Råå kapell
fredagen den 9 januari 
kl. 13.00. 
Efter akten skiljs vi åt. 
Tänk gärna på Sionför-
samlingens verksamhet, 
Swedbank, clear 8214-9
konto 673 009 895-8 
Ett varmt tack till
personalen på avd. A3,
Ragnvallagården för god
och kärleksfull omvårdnad.

Huvudnyheter