Dödsannonser

Dödsannonser som publicerats i Helsingborgs Dagblad, Nordvästra Skånes Tidningar och Landskrona Posten sedan 9 mars 2012.

2014-04-19
2014-04-19 
Vår älskade Mamma,
Syster, Mormor 
och Farmor
Siv Schuster
född Larsson
* 11 februari 1941
har stilla och fridfullt
slutat sin stund på jorden
Helsingborg 
10 april 2014
Christian och Lena
Oscar, Viktor
Petra och Owe
Filip
Maud 
Sven-Gunnar
Övrig släkt och vänner
Nu har du vandrat, 
lilla Mor
Långt bort till vägens slut
Du nu hos Dina kära bor
Ditt lidande har ebbat ut
Tack för allt 
Du oss lärt och gett
Djupt i vårt hjärta du bor
Begravningsceremonin
äger rum i Nya Ceremoni-
salen på Pålsjö, fredagen
den 2 maj kl 11.00. 
Valfri klädsel. Efter akten
skiljs vi åt.
2014-04-19 
Vår älskade Far, Morfar,
Bror och Vän
Gunnar
Karlsson
* 4 juni 1926
har i dag stilla insomnat 
i sitt älskade hem
Margretetorp 
10 april 2014
Annika och Jonas
Alice, Elias
Martin och Sussie
Stig, Rosie
med familjer
Karin
Kerstin
Solo
Släkt och vänner 
Hur vi ber 
och hur vi gråter,
Far får vi aldrig åter
Alltid nöjd och glad Du var,
tröst och kärlek allt Du gav
Men i vårt hjärta vi har
minnet av en älskad Far
Givmildheten var 
Din stjärna,
godhet var Ditt hjärtas sång
Hjälpsam så oändligt gärna,
minnet lever, 
vi möts en gång
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Hjärnarps kyrka
fredagen den 25 april 
kl. 11.00.
Efter akten skiljs vi åt. 
Ett stort och varmt tack till
Tina, Victum och ASIH 
för god och kärleksfull
omvårdnad.
2014-04-19 
Vår älskade
Ingeborg
Thörn
* 7 november 1924
har i dag stilla insomnat
Örkelljunga
den 10 april 2014
Syskonbarn med familjer
Svägerska, släkt
och vänner
O Gud, all sannings källa,
jag tror ditt löftes ord.
Vad du har sagt skall gälla
i himmel och på jord.
Sv. ps. 209:1
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Örkelljunga
kyrka fredagen den 2 maj
kl. 13.00.
Efter akten inbjudes till en
minnesstund i Försam-
lingshemmet. Tacksam för
svar om deltagande till
Jensens Begravningsbyrå
tel. 0435-541 60 senast
den 30 april.
Tänk gärna på Individuell
Människohjälp,
tel. 046-32 99 45.
Ett varmt tack till
personalen på
Södergården, Utsikten, för
god och kärleksfull
omvårdnad.
2014-04-19 
Vår kära Mor
Svärmor, Farmor
och Gammelfarmor
Margot
Fredriksson
Ledel
* 4 september 1922
har idag stilla insomnat
Helsingborg
den 12 april 2014
Lars och Birgitta
Nicke och Camilla
Olle och Lena
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Så stilla kom döden
den kom som en vän
Den tog Dig i handen
Och förde Dig hem
Begravningsgudstjänsten
äger rum inom familjen.
Varmt tack till Margots
änglar på Bokliden i
Mörarp.
2014-04-19 
Vår käre
Make, Far, 
Svärfar, Morfar 
och Gammelmorfar
Erik Svensson
* 25 november 1923
har idag lämnat oss alla
i stor sorg och saknad
Kärragård
den 11 april 2014
JUDITH
Gun-Britt
Andréas och Linda
Fabian, Neo
Henrik och Malin
Liam
Gunnar och Eunice
Släkt och vänner
Vi binder en krans
av minnen
De finaste vi har
Vi spar dem i våra hjärtan
Så länge vi finns kvar
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Hovs kyrka
fredagen den 2 maj
kl.11.00. Efter akten 
skiljs vi åt.
Tänk gärna på 
Hjärt-Lungfonden 
tel. 0200-88 24 00 eller 
PG 90 91 92-7.
Varmt tack till
Hemtjänsten i Båstad för
god vård och omsorg.
2014-04-19 
Vår kära
Alice
Hallander
* 1 oktober 1915
har idag stilla insomnat
i ljust minne bevarad
Förslöv
den 10 april 2014
Uno
Kerstin
Carina och Henrik
Christina
Sofie, Louise
Övrig släkt och vänner
Stilla så stilla gick solen ner
slutad är arbetsdagen
Hjälpande handen 
ej räckes mer
strålande ögat 
ej mer mot oss ler
minnet det ljusa förbliver
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Förslövs kyrka
fredagen den 2 maj
kl.13.00. Efter akten
inbjudes till minnesstund i
Församlingshemmet.
Anmälan om deltagande
göres senast måndagen 
den 28 april till 
Stigssons Begravningsbyrå 
tel. 0431-716 00.
Varmt tack till personalen
på Skogsliden för god vård
och vänligt bemötande.
2014-04-19 
Vår älskade
Berit
Helgesson
* 7 juni 1937
har stilla insomnat
Landskrona 
den 14 april 2014
Gunnar
Ulf och Eva
Leif och Marie
Barnbarn
Syskon, släkt och vänner
Begravningen äger rum i
S:t Johannes kyrka
fredagen den 25 april 
kl. 13.15.
Varmt tack till personalen
på Silvergårdens korttids-
boende för god och
kärleksfull omvårdnad
2014-04-19 
Vår käre
Karl-Erik
Malm
* 20 juli 1932
†
  7 april 2014
Anita, Susanne, Jonny
Vila i frid
Begravningsgudstjänsten
äger rum i
Ekeby kyrka tisdagen 
den 6 maj kl. 13.00. 
Efter akten skiljs vi åt.
2014-04-19
2014-04-19 
Vår kära
Agnete
Elgaard
* 5 april 1945
har i dag stilla insomnat
Ängelholm 
11 april 2014
Mona och Pekka
Elin, Laban
Patrik och Jenny
William
Niklas och Cecilia
Elias, Axel
Andréas och Erika
Esther, Pelle
Linda och Michael
Evelina
Rasmus och Kina
Amanda, Isabell, 
Nova-Lee, Yanna, Lykke
Bent och Ulla
Älskad - Saknad
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Heliga Korsets
kapell onsdagen den 
30 april kl. 13.30.
Efter akten skiljs vi åt.
Varmt tack till alla som
vårdat Agnete under
hennes sjukdomstid.
2014-04-17 
Vår käre
Stig Larsson
* 25 maj 1930
†
 9 april 2014
Gull-Britt
Stina och Gunnar
Syskonbarn
Släkt och vänner
Vad livet och stunden gav
kan ingen ta ifrån oss
Gunnar Ekelöf
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Pålsjö kapell
måndagen den 28 april 
kl. 13.00. Efter akten
inbjudes till minnesstund
på Linneaträdgården.
Anmälan om deltagande
till Mellqvist Begravnings-
byrå tel. 042-21 74 62
senast den 23 april. 
Varmt tack till personalen
på Lussebäcksgården för
god omvårdnad.
2014-04-17 
Min älskade 
Mitt allt
Ruth
Johansson
* 14 februari 1932
har idag stilla 
insomnat efter en 
kort tids sjukdom
Åstorp
11 april 2014
KJELL
Släkt och vänner
Ditt hem som Du älskat
där blommor har spirat
det lämnar Du nu
för en skönare värld
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Björnekulla
kyrka fredagen den 2 maj
kl. 13.00.
Efter akten inbjudes till
församlingshemmet.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till
Mellqvist Begravningsbyrå
tel. 042-581 20 senast
den 28 april.
I stället för blommor
tänk på Cancerfonden
tel. 020-59 59 59
Varmt tack till den
underbara personalen på
ÖNH, Helsingborgs
lasarett
2014-04-17 
Vår käre Farbror
och Svåger
Nils Persson
* 23 oktober 1928
har idag stilla insomnat
Mölle den 9 april 2014
Anders och Lotta
Anton, Mathilda
Gurli
Övrig släkt och vänner
I ljusaste minne hos
oss ska du bo
vi önskar dig innerligt
vila i ro
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Brunnby kyrka
torsdagen den 24 april 
kl. 13.00. 
Efter akten inbjudes till
församlingshemmet.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till
Lindholms Begr. byrå 
tel. 042-33 34 80 senast
den 22 april.
Varmt tack till personalen
på Nyhamnsgården.
2014-04-17 
Min älskade Make
Vår käre Far
Farfar och Morfar
Gustav Alm
* 2 december 1922
†
 6 april 2014
OLIVE
Tommy och Eva
Johny och Lena
Nicole och Cai
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Övrig släkt och vänner
Du var så god, 
Du var så glad
Du lämnar bara 
vackra minnen
Så svår är ändå denna dag
Så sorgsna våra sinnen
Men tack för allt vad 
Du oss skänkt
Vi vet Du på oss alltid tänkt
Tack för våra lyckliga år
tillsammans
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Sankt
Olofskyrkan tisdagen den
22 april kl. 13.00.
Efter akten skiljs vi åt.
2014-04-17
2014-04-17
2014-04-17 
Vår älskade
Patrik Ljung
* 19 april 1986
har fått frid efter
3 års kamp
Höganäs 10 april 2014
Mamma och Pappa
Alexander
Tony och Magdalena
Julia
Släkt och vänner
Vi saknar Dig Patrik
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Höganäs kapell
torsdagen den 24 april 
kl. 13.00. Valfri klädsel.
Efter akten skiljs vi åt.
2014-04-17 
Vår kära
Gretha
Gustafsson
* 4 november 1921
har stilla insomnat
Helsingborg 
14 april 2014
Mats och Linda
Bengt och Git
Lasse och Janeth
Peter och Carina
Annika
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Övrig släkt och vänner
Du var så god, 
Du var så glad
Du lämnar bara 
vackra minnen
Så svår är ändå 
denna dag
Så sorgsna våra sinnen
Men tack för allt 
vad Du oss skänkt
Vi vet Du på oss 
alltid tänkt
Tack för våra 
lyckliga år tillsammans
Begravningen äger rum 
i kretsen av de närmaste.
2014-04-17 
Vår käre
Egon
Pettersson
* 6 februari 1936
har stilla insomnat
i sitt hem
Landskrona 
den 9 april 2014
Elisabeth, Krister
Tommy
med familjer
Edger och Gunilla
Släkt och vänner
Älskad - Saknad
Begravningen äger rum i
Borstahusens kapell
onsdagen den 23 april 
kl. 11.00.

Huvudnyheter

STÄNG X