Dödsannonser

Dödsannonser som publicerats i Helsingborgs Dagblad, Nordvästra Skånes Tidningar och Landskrona Posten sedan 9 mars 2012.

2014-08-29 
Vår älskade
Gunnar
Mattsson
* 18 maj 1933
har idag lämnat oss
Örkelljunga
26 augusti 2014
Hans och Sara
Yolin, Robin
Övrig släkt och vänner
Nu, käre Far, 
Du från oss farit
Upp till en annan, 
bättre värld
Vi tacka Dig för 
vad Du varit
Vid hemmets lugna 
varma härd
De vackra minnena av Dig
Skall ständigt lysa 
på vår stig
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Örkelljunga
kyrka fredagen den 
12 september kl. 13.00. 
Efter akten skiljs vi åt.
2014-08-29 
Min Far och Svärfar
Vår Farfar
Bror
Andersson
* 28 november 1936
har lämnat oss
i stor sorg och saknad
Helsingborg 
19 augusti 2014
Rico och Kristina
Elsa, Hildur
Släkt och vänner 
Djupt i min kärlek skall du
alltid leva,
alltid finnas till
Ty i kärleken dör vi aldrig
Vivi Berglund
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Raus kyrka
tidagen den 9 september
kl. 10.30.
Efter akten skiljs vi åt. 
Vid ytterligare frågor
kontakta begr.byrån
tel. 042-13 84 99
Tack till Ronny med
kollegor på
Ragnvallagården.
2014-08-29 
Vår kära Mamma
Farmor och Mormor
Hillevi
Hurtsén
* 14 januari 1943
har hastigt lämnat oss i
stor sorg och saknad
Ängelholm
den 15 augusti 2014
Andreas och Fredrika
Liv, Joel, Miriam
Jessica och Jonas
Ida, Max
I minnet Du lever
Du finns alltid kvar
I minnet vi ser Dig
precis som du var
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Heliga korsets
kapell fredagen den
5 september kl.13.30
Efter akten skiljs vi åt.
Skänk gärna en gåva till
Läkare utan gränser
tel.010-199 33 00.
2014-08-29
2014-08-28
2014-08-28 
Vår älskade
Inga
Johansson
* 4 december 1928
har idag stilla insomnat
Svalöv 
den 18 augusti 2014
Gert, Kent
Martin och Mattias
med familjer
Du har haft det väldigt 
jobbigt en tid
Men nu får Du äntligen
välförtjänad frid
Den bästa Mamma 
och Farmor Du var
I vårt minne finns 
Du alltid kvar
Begravningen äger rum i
Svalövs kyrka fredagen den
5 september kl. 13.00.
Efter akten skiljs vi åt.
Ett stort tack till
personalen på 
avdelning Solrosen,
Ängslyckan i
Teckomatorp, för god
omvårdnad.
2014-08-28 
Min älskade Make
Vår käre Pappa
Morfar och Farfar
Uno Sjöholm
* 24 oktober 1931
har idag lämnat oss
i sorg och saknad
Raus 22 augusti 2014
Marianne
Monica, Ronny, Mats
Karina, Kennet, Lena
med familjer
Gunvor med familj
Släkt och vänner
Din låga har slocknat
Din kamp är nu över
Din kropp nu funnit vila
Din själ har fått ro
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Kvistofta kyrka
torsdagen den 4 september
kl. 14.00.
Efter akten skiljs vi åt.
Valfri klädsel.
Tänk gärna på
Cancerfonden 
tel. 020-595959.
Ett varmt till Onkologen,
ASIH och personalen 
på Valltorp.
2014-08-28 
Min älskade Maka
Vår älskade 
Mamma, Svärmor
Farmor och Mormor
Ingrid Pålsson
* 2 april 1949
har hastigt lämnat oss
 i stor sorg och saknad
Svalöv 
den 23 augusti 2014
Jan
Anders och Anna
Elliot, Oliver
Tina och Daniel
Alice, Hannah, Maja
Mor
Syskon, släkt och vänner
Hand i hand
genom livet vi vandrat
Sida vid sida
vi alltid har stått
I med- och motgång
vi styrkte varandra
Vår kärlek från
ungdomens år har bestått
Nu din varma hand
jag aldrig mer får trycka
Vår kärlek
Våra barn och barnbarn
var vår lycka
Tack för alla lyckliga år
Begravningen äger rum i
Svalövs kyrka torsdagen
den 4 september kl. 13.00.
Efter akten skiljs vi åt.
Valfri klädsel.
Varmt tack till personalen
på IVA, Lund.
Tänk på Cancerfonden
tel. 020- 59 59 59.
2014-08-28 
Vår lilla Mor
Harriet
Bertram
* 29 december 1922
har idag lämnat oss
Klippan 
den 23 augusti 2014
Barnen med familjer
Lilla mor, 
tack för allt Du gav oss.
Flitiga, starka, givmilda
lilla Mor.
Du är nu hos Far, 
som väntat dig länge.
Var ni än är, 
vet vi att Ni ser Oss.
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Vedby kyrka
onsd. 3 sept. kl. 14:00.
Efter akten inbjuds till
Kyrkstugan.
2014-08-28 
Vår käre
Arne
Kristensen
* 15 mars 1941
har idag stilla insomnat,
innerligt sörjd och
saknad och i tacksamt
minne bevarad.
Ö. Spång
25 augusti 2014
Ulla
Lady, Putte
Övrig släkt och vänner
Det kom en ängel
intill Din säng,
att följa Dig
till evighetens äng
Han ömt och varsamt
tog Din hand,
och löste jordelivets 
sista band
Din trötta kropp 
han slöt i sin famn, 
för resan till Din sista hamn
Begravningen äger rum i
stillhet.
Ett varmt tack till
personalen på
Helsingborgs lasarett, avd.
45, för god omvårdnad.
2014-08-28 
Vår kära
Asta
Engström
* 15 augusti 1923
†
 25 augusti 2014
Rolf med familj
Göran och Anna Karin
Jonas och Marie
Elias
Anders och Kerstin
Erik
Ditt hem som Du älskat
där blommor har spirat
det lämnar Du nu
för en skönare värld
Begravningen äger rum i
S:t Johannes kyrka
måndagen den 
8 september kl. 14.30.
Efter akten inbjudes till
Johannesgården. Svar om
deltagande till Bröderna
Perssons Begravningsbyrå
tel. 0418-446550 eller
info@perssonsbegr.se
senast den 4 september.
Tack till personalen på
Hemtjänsten, Västra
Fäladen, för god och
kärleksfull omvårdnad.
2014-08-28 
Vår käre
Bertil
Karlsson
* 9 april 1924
har i dag stilla insomnat
Ängelholm 
21 augusti 2014
Karin med familjer
Syskonbarn med familjer
Hur skönt att somna
när dagen är slut
hur skönt att vila
från lidandet ut
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Heliga Korsets
kapell torsdagen den 
11 september kl. 13.30.
Efter akten skiljs vi åt  
Ett varmt tack till
personalen på Karlslund
avd Haradal för god och
kärleksfull omvårdnad.
2014-08-28 
Min älskade Make
Min käre Far
Erik
Lundgren
* 18 november 1933
har lämnat oss, 
syskon, släkt och vänner 
i sorg och saknad.
Ängelholm 
den 25 augusti 2014
Greta
Christer
Nu, vår käre, 
Du från oss farit
upp till en annan, 
bättre värld.
Vi tackar Dig 
för vad Du varit
vid hemmets lugna 
varma härd.
De vackra minnena 
av Dig
skall ständigt lysa 
på vår stig.
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Heliga Korsets
kapell onsdagen den 
17 september kl. 13.30.
Därefter inbjudes till
Åvalla Församlingsgård.
Svar om deltagande vid
minnesstunden meddelas
till Svenssons Begr. byrå
tel. 0431-135 20 senast
den 15 september.
2014-08-27 
Min älskade Livskamrat
Leif Haglund
* 8 maj 1946
har lämnat oss i 
stor sorg och saknad
Landskrona
den 22 augusti 2014
Solveig
Barnen med familjer
Hur tomt det efter 
Dig har blivit
Det känns som solens 
ljus för oss gått ner
Ty ingen såsom Du har
kärlek givit
Din plats kan 
aldrig fyllas mer
2014-08-27 
Min älskade Pappa
Svärfar, Farfar och Bror
Leif Haglund
* 8 maj 1946
har lämnat oss i stor sorg
Landskrona
den 22 augusti 2014
Michael och Caroline
Alwin, Lowa
Alexander, Sanna,
Pontus
Lennart och Christina
med familj
Stilla, så stilla 
Du käre nu slumrar
Borta från sjukdom och strid
Stor är vår saknad men
dock vi Dig unnar
Vila i frid
Begravningen äger rum på
Landskrona Citadell
onsdagen den 
10 september kl. 13.00.
Efter akten skiljs vi åt.
2014-08-27
2014-08-27 
Vår käre
Ingvar
Karlsson
* 5 augusti 1940
har lämnat oss
i stor sorg och saknad
Helsingborg
19 augusti 2014
Eva
Patrik och Mari
Christer och Annis
Lotta och Christian
Barnbarn
Släkt och vänner
Begravningsceremonin
äger rum inom familjen.
2014-08-27 
Vår kära Mamma
Farmor och
Gammelfarmor
Gun Stern
* 12 november 1940
har idag hastigt lämnat
oss i stor sorg och saknad
Ängelholm 
den 20 augusti 2014
Peter och Maggan
Madeleine, Marcus,
Mattias, Max
Lasse
David, Cassandra, 
Lowe, Isak
Släkt och vänner
Vila i frid
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Heliga Korsets
kapell fredagen den 
12 september kl. 13.30. 
Efter akten skiljs vi åt.
2014-08-27 
Vår Allas
Poul Pedersen
* 4 februari 1954
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Höganäs
21 augusti 2014
Maria och Benny
Jonas med syskon 
och familjer
Jane
Pappa
Hanne och Jens
Margrethe och Kent
Peter och Berith
Marianne och Frank
Per och Jessica
Jonny och Som
Släkt och många vänner
Hur tomt det efter Dig 
har blivit
Det känns som solens ljus 
för oss gått ner
Ty ingen såsom Du 
har kärlek givit
Din plats kan aldrig 
fyllas mer
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Höganäs kapell
fredagen den 19 september
kl. 13.00. Valfri klädsel.
Efter akten skiljs vi åt.
Tänk gärna på Kattjouren
Bg. 390-7466.
2014-08-27

Huvudnyheter