Dödsannonser

Dödsannonser som publicerats i Helsingborgs Dagblad, Nordvästra Skånes Tidningar och Landskrona Posten sedan 9 mars 2012.

2014-07-28 
Min älskade Make
Vår käre Pappa
Morfar och Farfar
Hans Stål
* 4 mars 1927
†
 15 juli 2014
Anna-Lisa
Christer, Sven, Evert
Ann-Britt, Lennart, Kjell
och Cecilia med familjer.
När krafterna ständigt
domna
Och ögat sin glans har mist
så skönt att från allt få
somna
och vila finna till sist
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Kvistofta kyrka
fredagen den 1 augusti
kl. 11.00.
2014-07-27 
Vår älskade Mamma,
Svärmor
Farmor, Oldemor
och Syster
Inga-Britt
Thorman
* 3 oktober 1924
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Landskrona 
den 18 juli 2014
Jan 
Maria 
Ingrid och Svante 
Kent och Yvonne 
Kenneth, Karina 
Oldebørn
Syskon med familjer
Tack för allt gott som 
Du oss givit
Din rena kärlek till oss
envar
Här har så tomt och öde
blivit
Ditt goda minne lever kvar
Begravningen äger rum i
S:t Johannes kyrka
fredagen den 15 augusti 
kl. 13.15.Valfri klädsel.
Ett varmt tack till
hemvården Hvilan för 
god vård och omsorg.
2014-07-27 
Vår kära
Karin
Lindestam
* 20 januari 1920
†
 16 juli 2014
Elsa
Pål, Oskar, Gustav
med familjer
Det kom en dag 
en sommar vind
Som smekte ömt 
Din trötta kind
Liksom ett ljus 
som blåstes ut
Din levnadsdag 
har nått sitt slut
Begravningsgudstjänsten
äger rum i stillhet.
Ett varmt och innerligt
tack till personalen på
Ljunghaga avd. Tallheden
för god och kärleksfull
omvårdnad.
2014-07-27 
Vår kära
Gurli Lundin
*21 november 1920
har idag lämnat oss
i stor sorg och saknad
Helsingborg
18 juli 2014
Stefan
Filip
Begravningsgudstjänsten
äger rum inom familjen
Ett jättestort tack till
personalen på Hemvården
Högaborg för god vård
och omsorg
2014-07-27
2014-07-27 
Britta Sten
* 27 maj 1945
har stilla insomnat
Helsingborg 
den 19 juli 2014
Familj
Släkt och vänner
Din låga har slocknat
Din kamp är nu över
Din kropp nu funnit vila
Din själ har fått ro
Begravningen äger rum i
Helsingborgs krematorium
måndagen den 4 augusti
kl. 13.00.
Efter akten skiljs vi åt.
2014-07-27
2014-07-27 
Vår älskade Styvfar
och Farfar
Stig Rossing
* 4 juni 1918
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Landskrona 
den 15 juli 2014
Berit
Ann, Fredrik, 
Olga 
Begravningen äger rum i
S:t Johannes kyrka
torsdagen den 7 augusti
 kl. 14.30. 
Efter akten inbjudes till
Johannesgården. 
Anmälan om deltagande
till Bröderna Perssons
Begravningsbyrå 
tel. 0418-446550 eller
info@perssons.begr.se
senast den 4 augusti.
2014-07-27 
Logen Gustaf Adolf
Vår Broder
Stig Rossing
har lämnat vår synliga
Brödraskara.
Frid över Hans minne.
Bröderna anmodas
övervara begravningen i 
S:t Johannes kyrka
torsdagen den 7 augusti 
kl. 14.30. 
Svar om deltagande till
Bröderna Perssons
Begravningsbyrå 
tel. 0418-446550 
senast den 4 augusti.
2014-07-27 
Min älskade Make
Vår käre Pappa 
och Morfar
Ingvar
Persson
* 22 november 1934
har idag lämnat oss men
i ljust minne bevarad
Helsingborg
19 juli 2014
BARBRO
Sofie och Anders
Oskar, Siri
Jonas
Släkt och vänner
Nu slut är smärtan
Du funnit frid
Men lämnat hjärtan
som saknar Dig
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Helsingborgs
krematorium torsdagen
den 7 augusti kl. 13.00.
Efter akten inbjudes
till Brunnsberga. 
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till 
J. Olssons Begravningsbyrå
tel. 042-21 05 96 eller
www.j-olssons.se 
senast den 4 augusti. 
Istället för blommor
tänk på Cancerfonden 
tel. 020-59 59 59.
2014-07-26 
Vår älskade
Lennart
Hovbrandt
* 16 mars 1928
†
 21 juli 2014
Margaretha
Pia, Per, Patrik
med familjer
Övrig släkt och vänner
Så vila i frid ty dagen är
slut
Ditt redbara hjärta har
somnat
Din livsgärning lever, den
sinar ej ut
Fast handen i döden har
domnat
Vi tacka för allt vad i livet
Du skänkt
För kärlek och omsorg vad
vackert Du tänkt
Må klockorna ringa till vila
Begravningsgudstjänsten
äger rum inom familjen.
Tänk gärna på
Cancerfonden 
tel 020-59 59 59.
2014-07-26 
Vår älskade
Anna-Lisa
Küsel
* 6 mars 1920
har stilla somnat in
Ängelholm 
den 8 juli 2014
NINNI
Oscar
ANNA-KARIN
Hanne
PETER
Tove, Pia
NICKE
KERSTI
Andreas, Åse, Nina
Släkt och vänner
Så skönt att stilla
somna in
när stunden slutligen är
inne
Att lämna allt med
rofyllt sinne
i ljust och välbevarat
minne
Begravningsceremonin
äger rum i Heliga Korsets
kapell onsdagen den 6
augusti kl. 13.30. 
Avsked tages i kapellet.
Ett stort tack till
personalen på avdelning
Eken, Bäckagården för all
värme och omtanke!
2014-07-26 
Min älskade Sambo
Vår käre Pappa
Farfar, Morfar,
Gammelmorfar
Torsten
Sjöholm
* 12 februari 1921
har stilla insomnat
 i sitt hem
Höganäs 10 juli 2014
Eileen
Pling
Andreas och Katya
Ralf
Sofia
Johan och Ann-Sofie
Caroline 
Dositej
Sessan och Gustav
Lovis, Tage
Bengt och Christina
Christopher, Jacob, Oliver
Åsa och Sten-Åke
Linnea, Daniel
Johan
Ylva och Klasse
Släkt och vänner
Det finns en glädje
större än sorgen
Glädjen att minnas
Begravningen äger rum på
Helsingborgs krematorium
tisdagen den 5 augusti
kl. 13.00. Ljus sommar-
klädsel. Därefter
eftermiddagskaffe i Skäret.
Enligt Torstens önskan gör
sig blommor bäst där de
växer. Stöd gärna 
Sjöräddningen med en
slant, Pg. 90 05 00-0.
2014-07-26 
Min älskade Make
Vår käre Far
Svärfar, Morfar
och Gammelmorfar
Kurt
Johansson
* 1 oktober 1928
har idag lämnat oss i
stor sorg och saknad
Åstorp den 20 juli 2014
Alice
Ingela och Rolf
Inger och Anders
Annika och Ricard
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Släkt och vänner
Vi alla som känt Dig
och vet hur Du var
önskar så att Du 
bland oss fanns kvar
Men nu när Du gått
dit vi alla ska gå
med glädje vi minns
allt det fina ändå
Vi minns dej med glädje
Begravningsgudstjänsten
äger rum inom familjen
2014-07-26 
Vår käre Make
Pappa, Svärfar, Farfar,
Morfar, Gammelfarfar
och Gammelmorfar 
Kjell Fridolf
* 12 augusti 1920
†
  20 juni 2014
har fått somna in
Elsa
Tom och Emilce
Åse och Stefan
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Så kom en sommardag
en stilla vind
och smekte ömt Din 
trötta kind
Liksom ett ljus som 
blåstes ut
din levnadsdag har 
nått sitt slut
Begravningsgudstjänsten
har ägt rum inom familjen.
Tack till Åbräddens
äldreboende för god och
kärleksfull omvårdnad.
2014-07-26 
Vår älskade Pappa,
Svärfar och Morfar
Sven Paulson
* 29 maj 1931
har lämnat oss övrig släkt
och vänner
Malmö den 15 juli
2014
Elisabeth och Mikael
Rebecka, Maria
Det finns en glädje
större än sorgen
Glädjen att minnas
Begravningsgudstjänst i
Trons kapell, Limhamns
kyrkogård, fredagen den
29 augusti kl 12.00.
Efteråt inbjudes till
minnesstund.
Anmälan till denna via
begravningsbyrån, tel 040-
167620, senast 22 augusti.
2014-07-26 
Min Mamma
Vår älskade
Svärmor, Farmor,
Mormor, Gamlafarmor
och Gamlamormor
Inger
Westerberg
* 4 september 1931
har stilla insomnat.
Sörjd och saknad av oss,
bror med familj, 
släkt och vänner.
Munka Ljungby 
den 17 juli 2014
Kristina och Mats
Sofi, André,
Rebecka, Robin, Ronja
med familjer
Gråt ej för att jag är borta.
Gläds åt att jag har fått
vara med er i så många år.
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Munka
Ljungby kyrka fredagen
den 8 augusti kl. 13.00.
Därefter inbjudes till
Församlingshemmet. 
Svar om deltagande vid
minnesstunden meddelas
till Svenssons Begr. byrå
tel. 0431 - 135 20 senast
den 6 augusti.
Valfri klädsel.
Tänk på Cancerfonden 
tel. 020 - 59 59 59.
2014-07-26 
Min älskade Maka
Vår kära
Inga Hagstedt
* 17 mars 1929
har stilla insomnat
sörjd och saknad
Helsingborg
16 juli 2014
Bertil
Jerry med familj
Syskon
Svägerskor
Övrig släkt och vänner
Är det sant att Du är borta
Är det sant att Du är död
Du som ville oss det bästa
Du som var vårt kära stöd
Begravningsgudstjänsten
äger rum i kretsen 
av de närmaste.
2014-07-26 
Vår käre Bror
Farbror och Morbror
Sven
Petersson
* 15 december 1938
har idag lämnat oss i
sorg och saknad
Åstorp
den 13 juli 2014
Johan och Lilian
Kerstin
Lars-Erik och Lotta
Syskonbarnen
med familjer
Ditt goda hjärta
Ditt ljusa sinne
hos oss skall leva
i tacksamt minne
Begravningsgudstjänsten
har ägt rum.
Varmt tack till Personalen
på Rönnåsen för omtanke
och vänlighet mot Sven.
2014-07-26 
Vår käre
Kalle (KG)
Nilsson
* 5 juli 1925
har idag lämnat oss i stor
sorg och saknad
Ängelholm
den 21 juli 2014
Ingrid
Jhonny och Elna
Cornelia, Corinne
Släkt och vänner
Tack för vad du givit.
Tack för vad du var.
Tack för ljusa minnen
som du lämnat kvar.
Begravningsgudstjänsten
äger rum i stillhet.
Ett varmt tack till
Karlsgården avd. Lyckan
för god omvårdnad.

Huvudnyheter