Kulturchefen i Helsingborg får sparken

Dela denna artikel

Helsingborg Publicerad 20 juni 2012 kl. 10:50 Uppdaterad 20 juni 2012 kl. 13:38

Kulturchefen Kerstin Hassner får sparken. Den 31 juli lämnar hon sitt uppdrag som chef för kulturförvaltningen.

  • Kerstin HassnerArkivfoto: Sonny Thoresen. 

Stadsdirektör Palle Lundberg konstaterar "att det inte längre finns förutsättningar för Kerstin Hassner att lyckas i sitt uppdrag som förvaltningschef". Uppgörelsen innebär att Kerstin Hassner får motsvarande 1,5 årslön från och med årsskiftet.

– Kerstin kommer att stå till arbetsgivarens förfogande under hösten, säger Palle Lundberg.

Kulturchefen anställdes 2009 på ett treårigt förordnande. Tidigare i år förklarade stadsdirektören att han ville ha henne kvar som chef, men när det var dags för nya förordnanden i mars blev det bara på ett år.

– Den kortare tiden markerade att vi var medvetna om oron i organisationen. Jag och Kerstin Hassner har haft en dialog under en tid. Hon har också haft ett kvalificerat stöd i sitt arbete, säger Palle Lundberg.

Men enligt Palle Lundberg innebar inte insatserna den positiva utveckling som han hoppats på.

Den nytillträdda chefen för Fredriksdal och Sofiero, Andrea Danielsson, blir dessutom tillförordnad chef för kulturförvaltningen.

– I alla fall till en början, säger Palle Lundberg som har fått ett utredningsuppdrag av fullmäktige där han ska se över organisationen inom kultur, turism, evenemangs- och fritidssektorn.

– Nu gäller det att utifrån flera decenniers oro inom kulturförvaltningen skapa en stabil och robust organisation. Eventuella organisationsförändringar kommer att träda i kraft i samband med den nya mandatperioden 2015.

Vi har sökt Kerstin Hassner för en kommentar.

Ann Stensman
042-489 90 22

Textförstoring

Läs mer

Kommentarer

Helsingborg

Huvudnyheter