Räkna med nya trafikproblem på Södra Stenbocksgatan i höst

Dela denna artikel

Helsingborg Publicerad 27 augusti 2012 kl. 17:43 Uppdaterad 27 augusti 2012 kl. 19:19
  • Räkna med stora trafikproblem i centrala Helsingborg när Malmögatan stängs för genomfart och där framkomligheten på Södra Stenbocksgatan begränsas.HD/NST Sonny Thoresen

  • Full fart på Malmögatan. Här förbereder Lars Ohlsson i gropen och Roland Olofsson i traktorgrävaren va-arbete som komer att orsaka trafikproblem.HD/NST Sonny Thoresen

  • Lars Ohlsson gjuter fast en ställning för en ventil på arbetsplatsen.HD/NST Sonny Thoresen

  • Kommunen bygger i höst om va-nätet i bland annat Malmögatan. Här är Lars Ohlsson och Roland Olofsson som ansvarar för grävarbetet.HD/NST Sonny Thoresen

Kommunen varnar för nya trafikproblem i centrala Helsingborg. På Södra Stenbocksgatan blir det kraftigt begränsad framkomplighet från onsdag och på Malmögatan stängs genomfartstrafiken helt och hållet.

På onsdag den 29 augusti inleds ombyggnaden av va-ledningarna i Malmögatan mellan Södra Stenbocksgatan och Viskgatan.

– Malmögatan grävs då upp och stängs helt för genomfartstrafik fram till december, säger Ronny Nilsson, projektledare på stadsbyggnadsförvaltningen.

För att underlätta för de boende grävs gatan upp i flera mindre etapper.

– Vi kommer så långt det är möjligt också att hålla parkeringsplatser samt in- och utfarter öppna, säger Ronny Nilsson.

Samtidigt med va-bygget på Malmögatan stängs också delar av vägbanan i korsningen Södra Stenbocksgatan–Malmögatan.

– Endast ett körfält i vardera riktningen hålls öppet. Vi får räkna med köer och trafikstockningar i rusningstrafiken, säger Ronny Nilsson.

För att klara framkomligheten och för att få ner hastigheterna byggs det tillfälliga chikaner eller s-kurvor i bland annat korsningen Malmögatan–Södra Stenbocksgatan.

– Vi stänger också in- och utfarterna till Wieselgrensgatan och Malmögatan och trafiken leds om. Bilister som ska till och från centrum får ta andra vägar. Och de som använder Södra Stenbocksgatan för genomfart hänvisas till Österleden, säger Ronny Nilsson.

Den befintliga avloppsledning i Malmögatan är en kombinerad ledning där både dag- och spillvatten avleds via en och samma ledning,

Den ersätts nu av två separata ledningar.

– Detta minimerar riskerna för källaröversvämningar och minskar samtidigt belastningen på reningsverket, säger Ronny Nilsson.

Under arbetets gång kommer vattnet att stängas av tillfälligt i samband med omkopplingar av serviser.

– För att minimera störningar i vattenleveransen kommer tillfälliga vattenledningar att användas. Vi kommer också att fylla upp tankar med vatten som sedan placeras ut i drabbat bostadsområde, säger Ronny Nilsson.

Tommy Bergström

Textförstoring

Läs mer

Kommentarer

Tågförseningar Södra Stambanan Förseningarna väntas kvarstå till 13.00.

Helsingborg

Huvudnyheter