Lokalt

Rören spolas i Bjuv

Bjuv En ny metod ska göra dricksvattenledningarna extra rena i Bjuvs kommun. Nu på fredag, 3 oktober, påbörjar NSVA spolningen på orten.Genom ny teknik kan vattenflödet fjärrstyras, samtidigt som man delar av områden med hjälp av ventiler och spolar ut vatten systematiskt.Syftet med hela spolningen är att rensa ledningsrören, vilket innebär att fällningar och mikrobiell tillväxt på ledningsrörens insida lossnar. Missfärgat vatten är en vanlig effekt när rören städas. Drabbade rekommenderas att spola tills vattnet blir klart igen.NSVA, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, är ett regionalt VA-bolag som bildades 2009 ur sex VA-verksamheter från lika många kommuner.

Huvudnyheter