Inomhusluftens partiklar okänd fara för hälsan

Dela denna artikel

LUND Publicerad 7 februari 2008 kl. 04:00 Uppdaterad 12 februari 2008 kl. 02:12
  • Katrin Dierschke från yrkes- och miljömedicin samlar in Åsa Amilons utandningsluft. Sedan undersöks vilka partiklar den innehåller efter tre timmar i försökskammaren. JENS LENNARTSSON

  • Allergierna ökar utan att man riktigt vet varför. Docent Jörn Nielsen undersöker inomhusluftens betydelse. JENS LENNARTSSON

  • Professor Mats Bohgard framför skärmen som visar de tre försökspersonernas hjärtfrekvens. JENS LENNARTSSON

De är mycket små och finns i vår inomhusluft. Frågan är hur farligt det egentligen är att andas in partiklar från stearinljus, matos och tygdamm? Intresset är stort för forskningsprojektet på Lunds Tekniska högskola.

Nyfiket tittar vi in genom fönstret till försökskammaren. Där inne sitter tre kvinnor lugnt och avslappnat och läser.
- De känner sig nog lite som apor i bur, säger Mats Bohgard, professor vid LTH och verksam inom aerosolteknologi.
Intresset för hans och hans kollegors forskningsprojekt är stort både i forskarvärlden och från massmedia.
Att det finns små partiklar i utomhusluften, bland annat från trafiken, som påverkar vår hälsa vet man sedan tidigare. Men när det gäller inomhusluft finns inte så mycket forskning. Forskarlaget från Lund har samlat in inomhusluft från olika miljöer och funnit höga partikelhalter i bland annat våra hem. De uppstår när vi lagar mat, när vi bränner stearinljus, i tygdammet från våra kläder.

Försökspersonerna sitter helt enkelt och andas i tre timmar. Från ett angränsande rum leds luft in i kammaren. Hittills har man gjort försök med svetsrök, som kan vara ett arbetsmiljöproblem och med stearinljus.
För att kunna göra jämförelser varvas detta med helt ren luft.
Varken dagens försökspersoner eller forskarna vet om det just denna gången är ”på riktigt” eller inte. Sex ljus används vid försöken, som ett vanligt julfirande ungefär. De små partiklarna som uppstår när stearinljusen brinner utgörs huvudsakligen av sot och av salt.

Försökspersonernas övervakas hela tiden, bland annat med hjälp av EKG. Margareta Berglund är forskningssköterska från från Karolinska i Stockholm och har koll på deras hjärtkurvor. Efter tre timmar kommer de ut och blinkar mot ljuset. De har nu några timmars läsande och slappande bakom sig.
-Det känns bra. Man blir ju lite trött och slö, men någon lukt kunde jag inte känna, säger Anneli Andreasson.
Nu läkarundersöks hon och övriga två försökspersoner. Deras näsor sköljs med koksalt, hjärta och lungor undersöks, deras slemhinnor studeras och deras utandningsluft samlas upp av läkarna Katrin Dierschke och Jörn Nielsen, från yrkes- och miljömedicin i Lund.
Så mycket som 80 procent ungefär av vår totala tid tillbringar vi inomhus och därför har inomhusluften stor betydelse för vår hälsa. Att vi påverkas av mögel och fukt och damm är väl känt. Men även mycket små partiklar påverkar oss, frågan är på vilket sätt.
- Vi vet ju att allergierna ökar men vi vet inte riktigt varför. Kan det vara något i vår inomhusmiljö som bidrar till ökningen? Hur stor betydelse har hushållssysslorna? Vi vet inte riktigt vad som händer i kroppen när vi inandas olika luftburna partiklar, säger Jörn Nielsen som är docent vid yrkes- och miljömedicin i Lund.

Att luftföroreningar kan skada luftvägar och lungor är ganska klart, men troligen bidrar de mer till hjärt- och kärlsjukdomar än vad man tidigare har trott.
De första resultaten från forskningen beräknas vara klara i maj.

Ingrid Runsten
042-489 90 25

Textförstoring

Partiklar i luften vi andas

Luften vi andas är en aerosol, en blandning av små fasta eller flytande partiklar i gas.
Damm, rök, dimma, spray och moln är andra vardagliga exempel på aerosoler. Partiklarna kan ha varierande storlek, form och sammansättning
I luften som omger oss, både utomhus och inomhus, finns partiklar från såväl naturliga källor som mänskliga verksamheter.
Storleken varierar och har stor betydelse för hälsoeffekter och fysikaliska egenskaper. Partiklarnas storlek mäts i mikrometer (en miljondels meter) och nanometer (en miljarddels meter.)
.

Kommentarer

Skåne

Huvudnyheter